Capgemini går en grønn fremtid i møte

Oslo, 13. juni – Konsulentgiganten Capgemini satser nå for fullt på grønn IT. Selskapet melder seg nå til tjeneste for IKT-Norges samarbeidsorgan Grønn IT. Prognoser viser at innen 2020 vil datasentre stå for like store klimautslipp som all flytrafikken i verden. For Capgemini er det viktig å kunne bidra til å snu utviklingen.

–Å delta i Grønn IT er viktig for oss. Gjennom dette samarbeidet kan vi bidra med vår kompetanse og erfaring, og i samarbeid med andre aktører i bransjen delta i det omfattende arbeidet med å etablere beste praksis innen grønn IT, sier Kjell André Engen, Administrerende direktør i Capgemini Norge.

For Capgemini er Grønn IT en del av selskapets CSR strategi. Samfunnsansvar står sentralt for Capgemini, og dette inkluderer arbeid for å minske selskapets innvirkning på miljøet, gjennom alle ledd. Capgemini har allerede gjennomført omfattende tiltak for å begrense selskapets eget miljøfotavtrykk.

– Jeg tror vi alle er enige om at miljøhensyn må være noe som gjennomsyrer organisasjonen og at miljøproblemene forårsaket av utemmet bruk av ressurser ikke er noe man løser alene. For oss er dette en del av et større program for samfunnsansvar, og er en langsiktig prosess, sier Engen.

Foruten å arbeide strategisk med å begrense egen påvirkning på miljøet, har Capgemini utstrakt erfaring med å hjelpe sine kunder gå for grønt. Capgemini jobber tett med kundene for å analysere hvilke grønn IT- programmer som er riktige for den enkelte kunde.

Det kan gå på beskjedne tiltak som alle medarbeidere kan gjøre selv, til virtualisering, kjølning og strømforbruk, videre til utskiftning av serverpark og pc-utstyr til fordel for de mest miljøvennlige løsningene. I hvert tilfelle utarbeider Capgemini en unik behovsoversikt.

– For oss er ikke dette en standard som skal nås, vi vil heller være med å flytte grensene for denne standarden, slik at bransjen kontinuerlig vil jobbe for forbedring, sier Engen.

Om oss

Capgemini er en verdensledende leverandør av consulting, teknologi og outsourcing tjenester. Vi hjelper våre kunder å endre sine virksomheter og realisere sitt potensial gjennom teknologi. Capgemini gir kundene innsikt og muligheter til å øke sin frihet til å oppnå enestående resultater ved hjelp av en unik arbeidsmetode – the Collaborative Business Experience® – og vår globale leveransemodell Rightshore®, som tilbyr de rette ressursene på rett sted og til en konkurransedyktig pris. Capgemini er representert i 36 land, har mer enn 86.000 ansatte globalt og omsatte for 8,7 milliarder Euro i 2007. I Norge har Capgemini kontorer i Oslo, Bergen, Fredrikstad, Stavanger og Trondheim, med totalt ca 700 ansatte. Dersom du ønsker informasjon om Capgeminis servicetilbud og bransjeerfaring, eller ønsker å intervjue en av våre eksperter vennligst ta kontakt med vår media- og pressekontakt: Gunilla ResareTelefon: (+47) 45 00 25 42 E-post: gunilla.resare@capgemini.com

Abonner

Dokumenter og linker