God sjef gir innovasjonssuksess

Oslo, 17. April 2008 – Er sjefen demokratisk og inkluderende blir bedriften mer innovativ. 63 % av organisasjonene med en åpen og uformell lederstil har god innovasjon, mot 36 % av de med en mer hierarkisk lederstil. Dette viser en fersk undersøkelse utført av den internasjonale konsulent-giganten Capgemini.

Verdens ledende innovative virksomheter vet å verdsette IT. Det viser en internasjonal undersøkelse blant IT-direktører utført av Capgemini. Mens det generelt er begrenset forståelse for hvordan IT kan drive innovasjonsprosesser, ser ledere i de mest innovative bedriftene på IT som en sentral partner i organisasjonen og driver for innovasjon. Av rundt 400 virksomheter som deltok i undersøkelsen identifiserte Capgemini 18 som ”top innovators” basert på deres resultater. I disse virksomhetene er IT en sentral medspiller i innovasjonsprosessene.

Topp kvalitet i grunnleggende tjenester
- Vi ser at de virksomheter som er mest effektive i sin innovasjon har et helt annet fokus på IT enn de som blir hengende etter, sier Kjell André Engen, administrerende direktør i Capgemini Norge.

Virksomhetene som best utnytter ITs potentsial som innovasjonsdrivkraft skiller seg ut i det at basisfunksjonene IT-enhetene leverer er av topp kvalitet. I 83 % av de mest innovative virksomhetene er dette tilfellet, mot 56 % i de andre bedriftene.

- Utfordringen er å gå fra å levere tjenester til å aktivt drive innovasjonsprosesser i selskapet, sier Kjell André Engen. – Det er viktig at talentet i IT enhetene blir frigitt til å bruke sin teknologiske kunnskap. Det er når IT-enhetene blir en partner i virksomheten i stedet for en tjenesteleverandør vi ser de beste resultatene, sier Engen.

Uformell lederstil skaper grobunn for innovasjon
Også virksomhetenes lederstil er viktig for deres innovasjonsevne. 63 % av organisasjonene med en åpen og uformell lederstil har god innovasjon, mot 36 % av de med en mer hierarkisk lederstil. Videre er det optimalt at IT-direktørene i disse selskapene ikke er underlagt økonomifunksjonen, men rapporterer direkte til selskapets toppsjef. Dette ser ut til å skape større forståelse i virksomhetens toppledelse for mulighetene IT tilbyr. 77 % av de spurte i de innovative organisasjonene sier ledelsen har stor forståelse for dette, mot 38 % i de mindre innovative virksomhetene.

Hele 60 % av IT-direktørene Capgemini intervjuet har tillit til at IT kan oppfylle både den operative rollen og innovasjonsrollen. Capgeminis analyse synliggjør at IT-enheter er unikt plassert for å øke bedrifters konkurransefortrinn siden de kan ta et horisontalt overblikk over hele organisasjonen; forvalter bedriftens data og har unik kunnskap om trender innen teknologi og IT. Den høye tekniske kompetansen i IT-enheter er i dag dårlig utnyttet, men med effektiv bruk av outsourcing og eksterne partnere kan talent og kompetanse frigjøres til å drive innovasjon.

Om oss

Capgemini er en verdensledende leverandør av consulting, teknologi og outsourcing tjenester. Vi hjelper våre kunder å endre sine virksomheter og realisere sitt potensial gjennom teknologi. Capgemini gir kundene innsikt og muligheter til å øke sin frihet til å oppnå enestående resultater ved hjelp av en unik arbeidsmetode – the Collaborative Business Experience® – og vår globale leveransemodell Rightshore®, som tilbyr de rette ressursene på rett sted og til en konkurransedyktig pris. Capgemini er representert i 36 land, har mer enn 86.000 ansatte globalt og omsatte for 8,7 milliarder Euro i 2007. I Norge har Capgemini kontorer i Oslo, Bergen, Fredrikstad, Stavanger og Trondheim, med totalt ca 700 ansatte. Dersom du ønsker informasjon om Capgeminis servicetilbud og bransjeerfaring, eller ønsker å intervjue en av våre eksperter vennligst ta kontakt med vår media- og pressekontakt: Gunilla ResareTelefon: (+47) 45 00 25 42 E-post: gunilla.resare@capgemini.com

Abonner

Dokumenter og linker