Hewlett Packard grønnest av PC leverandørene

Capgemini vurderer samarbeidspartnernes miljøtiltak

Capgemini pressekontakt:
Gunilla Resare
Tel.:+ 47 45 00 25 42
E-mail: gunilla.resare@capgemini.com

Oslo, 29. oktober 2008 – Konsulentkjempen Capgemini lanserer i disse dager ”The Green IT Report 2008 – the Computer Equipment Lifesycle Survey”, som undersøker ledende maskinvareprodusenters miljøtiltak. HP kommer best ut, men hele bransjen har fortsatt et stykke å gå på veien til å bli grønn. Blant områdene for forbedring er logistikkjeden, transport, og å ta høyde for hele produktets livsløp.

Rapporten viser at selskapene tar i bruk en rekke forskjellige virkemidler for å drive mer miljøvennlig, inkludert gjenbruk av materialer, resirkulering av avfall, bruk av fornybar energi og å ta imot innpakningsmateriale etter bruk. Produsentene har også økt fokuset på å takle miljøutfordringene gjennom et produkts livssyklus.

Capgemini har undersøkt samarbeidspartnerne EMC, Hewlett Packard (HP), IBM, og Sun Microsystems. Google ble inkludert selv om selskapet ikke produserer maskinvare, og Intel bidro også med synspunkter. Hvert selskap ble undersøkt med utgangspunkt i selskapenes mål om at driften skal ta hensyn til miljøet, planeten, naturressurser og menneskesklige behov.

Rapporten viser at selv om det fortsatt er lang vei å gå før IT bransjen når en felles standard, har selskapene begynt å takle utfordringene selv. Capgemini utarbeidet et system for å evaluere hvor effektive de forskjellige selskapene har vært så langt, og har konkludert med en miljøvurdering kalt ”Capgemini sustainability scale.”

HP, IBM og Sun Microsystems får karakter ”B” på skalaen, mens EMC blir vurdert til en ”C”. HP får flest poeng i undersøkelsen, blant annet for å ha som mål å flytte transport fra fly til båt, og å ha en helhetlig tilnærming til å bli grønn.

Google blir ikke vurdert etter samme skala da de ikke produserer maskinvare, men får omtale for blant annet sine tiltak for å bruke fornybar energi og anerkjente støtteordninger for de ansatte.

Capgemini presenterer i rapporten en 10-stegs guide som basis for en Grønn IT strategi.

1. Sørg for å ha en aktiv CSR strategi som dekker innkjøp av IT-utstyr og logistikkjeden.
2. Finn et referansenivå for det nåværende energiforbruket og utslippene av klimagasser. Belysning og oppvarming, klimaanlegg, datasentre, bil- og lastebilbruk, automater og resirkulering. Slå fast et tøft, men realistisk mål basert på benchmarkingen.
3. Finn referansenivået for PUE (Power Usage Effectiveness), som er et etablert mål for å kartlegge hvor mye av kraften som entrer datasenteret blir brukt av IT maskinvaren.
4. Sørg for at IT og forretningen jobber for hverandre, ikke mot. Å legge om til grønn IT må ikke gi bedriften dårligere ytelse, men tvert om gi muligheter for innsparinger og bedre rutiner på arbeidsplassen.
5. Gjør måloppnåelsen til et felles ansvar. Bruk intranett eller andre kommunikasjonskanaler effektivt for å gjøre kjent fremgang i arbeidet og gi råd om enkle grep (strømsparing/ resirkulering).
6. Ta hensyn til hele produktets livssyklus når det vurderes oppgraderinger av utstyr. Selv om ny maskinvare er mer energieffektiv, er det ikke sikkert dette er nok til å veie opp for miljøkostnaden av å produsere nye maskiner, transport fra produksjonsstedet, og å kassere gammelt utstyr.
7. Samarbeid med leverandører for å gjøre IT grønnere. Snakk med maskinvareprodusenter og datasenter service om hvordan de kan hjelpe redusere karbonavtrykket.
8. Ha forståelse for at mer IT ikke betyr mindre ”grønn”. Økte utgifter til IT og infrastruktur betyr ikke nødvendigvis at miljøkostnaden er større. F eks, å investere i videokonferanseutstyr og software som fremmer samhandling, som Google Apps, kan kutte internasjonale flyreiser. Tynne klienter kan kutte energibruken. Oppvarming, belysning og aircondition kan reguleres gjennom samkjørte systemer.
9. Se på muligheter for å bruke ny teknologi: ”Cloud computing”, virtualisering, Software-as-a-Service, Desktop-as-a-Service og Open Source er teknologier som leverer forretningstjenester på en grønnere måte enn tidligere. For bedriften er det en fordel at brukerne er mobile og data er sentralt og trygt lagret.
10. Vurder å hente inn hjelp. Bransjeorganisasjoner kan være behjelpelige, som IKT-Norges Grønn IT samarbeid. Andre organisasjoner det kan lønne seg å henvende seg til inkluderer selskaper som spesialiserer seg på å finne referansenivåer for karbon utslipp, eller offentlige instanser og råd.

Tags:

Om oss

Capgemini er en verdensledende leverandør av consulting, teknologi og outsourcing tjenester. Vi hjelper våre kunder å endre sine virksomheter og realisere sitt potensial gjennom teknologi. Capgemini gir kundene innsikt og muligheter til å øke sin frihet til å oppnå enestående resultater ved hjelp av en unik arbeidsmetode – the Collaborative Business Experience® – og vår globale leveransemodell Rightshore®, som tilbyr de rette ressursene på rett sted og til en konkurransedyktig pris. Capgemini er representert i 36 land, har mer enn 86.000 ansatte globalt og omsatte for 8,7 milliarder Euro i 2007. I Norge har Capgemini kontorer i Oslo, Bergen, Fredrikstad, Stavanger og Trondheim, med totalt ca 700 ansatte. Dersom du ønsker informasjon om Capgeminis servicetilbud og bransjeerfaring, eller ønsker å intervjue en av våre eksperter vennligst ta kontakt med vår media- og pressekontakt: Gunilla ResareTelefon: (+47) 45 00 25 42 E-post: gunilla.resare@capgemini.com

Dokumenter og linker