Stadig billigere banktjenester

Aktive brukere av nettbank kan spare 34 % i forhold til å bruke filialen

Oslo, 1. april 2008 – Prisene på banktjenester synker. En gjennomsnittlig bankkunde betaler rundt 600 kr (€70,3) i året for banktjenester. Det viser en internasjonal rapport fra Capgemini. Prisen på banktjenester har sunket 2 % i gjennomsnitt globalt. World Retail Banking Report 2009 publiseres av Capgemini, UniCredit og European financial management and marketing association (Efma). Her er hovedfunnene i rapporten.

Prisene på banktjenester er på vei nedover
Prisene falt i løpet av 2008 i de fleste deler av verden. Asia og stillehavregionen har de billigste bankene. Her sank prisene med 2,3 %, mens de falt 1,4 % i Nord-Amerika og 6,1 % i Europa innenfor eurosonen. Rapporten skiller mellom eurolandene i Europa og de som står utenfor (inkludert Norge). Store prisfall i Spania og Irland, blant annet fordi man i Irland innførte pakkeløsninger på produkter, bidro til det kraftige fallet i eurolandene. Europa utenfor euroområdet var det eneste området der prisen på banktjenester steg noe, med 1,6 % for aktive brukere. Høyere priser på uttak i andre bankers minibanker og transaksjoner foretatt over skranken trakk opp gjennomsnittsprisen. Priser på kredittkort og egne overføringer gikk derimot nedover.

Nettbankbrukere kan spare mer enn 260 kroner (€ 31 i året)
I mange land er det billigere å utføre tjenester over internett enn i bankenes filialer. I noen nordiske land er nettbanktjenester ekstremt gunstig priset, noe som bidrar til at flere og flere kunder bruker internett etter hvert som bankene gjør tjenester tilgjengelige på nettet. En slik prisstruktur er med på å endre kundenes bruksmønster, med høy bruk at nettbank i land der hvor dette er billigere.

Single European Payments Area (SEPA) presser prisene nedover i eurosonen
Innføringen av den standardiserte betalingsstrukturen SEPA er ventet å fostre tøffere konkurranse og lavere priser på tjenester. Prisen på betalinger har falt med 3,6 % årlig i eurosonen siden 2006, mens den har ligget relativt stabilt i resten av verden i denne perioden.

Prisene ventes å falle ytterligere over de neste 5 årene
Bankenes inntekter er ventet å falle på kort sikt. Globalt sank prisene på banktjenester med 2 % fra fjorårets rapport, og de har falt med gjennomsnittlig 1,2 % årlige siden 2005. Oppblomstringen av lavkostbanker, regulering fra myndigheter og bransjeforeninger, økt internettbruk og likere prisstruktur på tvers av landegrensene er ventet å bidra til at denne utviklingen vil fortsette. Bankene vil derfor måtte tilpasse seg den nye situasjonen og finne innovative måter å henvende seg til kundene på. Ikke-finansielle tjenester, mer personlig tilpasning og bedre kvalitet på rådgivningen er potensielle satsningsområder identifisert i rapporten.

Om World Retail Banking Report 2009
Finans- og boligkrise er med på å endre bankenes modeller, blant annet for hvordan de gir boliglån. World Retail Banking Report 2009 publiseres av Capgemini, UniCredit og Efma. Rapporten analyserer hvordan krisen påvirker boliglån, og inneholder en utvidet markedsanalyse basert på 54 intervjuer med banker, og en dybdeanalyse av lønnsomheten i boliglån. Rapporten dekker tidligere boligutlånsmodeller og strategier, endringer i markedsstrukturen og utfordringer utlånerne står overfor i 2009. Det gis også en detaljert analyse av prisene på banktjenester i Europa, Nord-Ameria og Asia og stillehavsregionen, basert på data innhentet fra 203 banker i 26 land. Nytt for årets rapport er at det skilles mellom internettbrukere og kunder som hovedsakelig bruker filialene, og rapporten analyserer effekten internett har på både kunder og banker.

Rapporten kan lastes ned på http://www.capgemini.com/wrbr09

Tags:

Om oss

Capgemini er en verdensledende leverandør av consulting, teknologi og outsourcing tjenester. Vi hjelper våre kunder å endre sine virksomheter og realisere sitt potensial gjennom teknologi. Capgemini gir kundene innsikt og muligheter til å øke sin frihet til å oppnå enestående resultater ved hjelp av en unik arbeidsmetode – the Collaborative Business Experience® – og vår globale leveransemodell Rightshore®, som tilbyr de rette ressursene på rett sted og til en konkurransedyktig pris. Capgemini er representert i 36 land, har mer enn 86.000 ansatte globalt og omsatte for 8,7 milliarder Euro i 2007. I Norge har Capgemini kontorer i Oslo, Bergen, Fredrikstad, Stavanger og Trondheim, med totalt ca 700 ansatte. Dersom du ønsker informasjon om Capgeminis servicetilbud og bransjeerfaring, eller ønsker å intervjue en av våre eksperter vennligst ta kontakt med vår media- og pressekontakt: Gunilla ResareTelefon: (+47) 45 00 25 42 E-post: gunilla.resare@capgemini.com

Abonner

Dokumenter og linker