Verdens aller rikeste privatpersoner: Sterk vekst i antall dollarmillionærer

OSLO, 10. juni 2005: Antall privatpersoner med finansielle verdier for mer enn én million dollar økte i 2004 med 7,3 prosent til 8,3 millioner mennesker globalt. Det viser den årlige undersøkelsen World Wealth Report fra Capgemini og Merrill Lynch.

Det var 8,3 millioner mennesker i verden med en finansiell formue tilsvarende én million dollar eller mer ved utgangen av 2004 hvor ikke formue i hovedbolig er medregnet, ifølge World Wealth Report. Dette tilsvarer en økning på 7,3 prosent sammenlignet med året før. Deres formue samlet sett hadde en sterk vekst og økte med 8,8 prosent til 30.100 milliarder dollar. Det viser den internasjonale undersøkelsen fra konsulentselskapet Capgemini og investeringsbanken Merrill Lynch. - Velstandsveksten globalt for disse personene i 2004 er den sterkeste vi har registrert på mange år. Hovedforklaringen på at de aller rikeste ble enda rikere og at antall dollarmillionærer økte betydelig, skyldes hovedsakelig BNP-vekst og børsoppgang, sier markeds- og kommunikasjonssjef Marie Fossum i Capgemini Norge. Antall dollarmillionærer i Norge økte med 5,4 prosent i løpet av 2004. Den største veksten i denne kategorien finner man imidlertid i Afrika med 13,7 prosent, fulgt av Nord-Amerika hvor veksten var 9,7 prosent. Europa økte kun med 4,1 prosent og ble passert av Nord-Amerika i antall dollarmillionærer for første gang siden 2001. I 2004 investerte verdens aller rikeste mer i Europa sammenlignet med året før. Investeringene i Nord-Amerika ble atskillig lavere, hovedsakelig på grunn av en svakere dollarkurs, samt troen på at kursen ville gå ytterligere ned. De rike har generelt velbalanserte porteføljer, det vil si en stor spredning mellom aksjer, obligasjoner, innskudd, næringseiendom og alternative investeringer. Undersøkelsen viser også at investeringene i næringseiendom ble redusert i løpet av 2004. Dette skyldtes først og fremst at gevinstene ble realisert etter flere år med kraftig prisvekst globalt i næringseiendom. World Wealth Report publiseres for niende året og er et samarbeid mellom konsulentselskapet Capgemini og investeringsbanken Merrill Lynch. Rapporten fokuserer på hvor mye de aller rikeste forvalter, hvor mange de er, demografiske og geografiske trender, investeringsatferd og hvorledes de betjenes. Capgemini og Merrill Lynch anslår at antall dollarmillionærer vil vokse med 6,5 prosent årlig frem til 2009. Capgemini er en internasjonalt ledende leverandør av tjenester innen Consulting, Technology og Outsourcing. Vi har en unik måte å jobbe sammen med våre kunder på, som kalles the Collaborative Business Experience. Gjennom en forpliktelse for felles suksess og aktiv bruk av vårt globale nettverk, ledende teknologipartnere, metodikk og verktøy, hjelper vi våre kunder til å oppnå bedre og vedvarende forretningsresultater. Capgemini sysselsetter cirka 60.000 mennesker på verdensbasis og omsatte for 6,291 milliarder Euro i 2004. For ytterligere informasjon: Marie FossumMarkeds- og kommunikasjonssjef E-mail: marie.fossum@capgemini.com Mobil: 48 12 97 64 Ytterligere informasjon og kontaktadresser er tilgjengelig på no.capgemini.com

Om oss

Capgemini er en verdensledende leverandør av consulting, teknologi og outsourcing tjenester. Vi hjelper våre kunder å endre sine virksomheter og realisere sitt potensial gjennom teknologi. Capgemini gir kundene innsikt og muligheter til å øke sin frihet til å oppnå enestående resultater ved hjelp av en unik arbeidsmetode – the Collaborative Business Experience® – og vår globale leveransemodell Rightshore®, som tilbyr de rette ressursene på rett sted og til en konkurransedyktig pris. Capgemini er representert i 36 land, har mer enn 86.000 ansatte globalt og omsatte for 8,7 milliarder Euro i 2007. I Norge har Capgemini kontorer i Oslo, Bergen, Fredrikstad, Stavanger og Trondheim, med totalt ca 700 ansatte. Dersom du ønsker informasjon om Capgeminis servicetilbud og bransjeerfaring, eller ønsker å intervjue en av våre eksperter vennligst ta kontakt med vår media- og pressekontakt: Gunilla ResareTelefon: (+47) 45 00 25 42 E-post: gunilla.resare@capgemini.com