En amerikaner i Oslo. Høstens mest spesielle debutant?

Derek B. Miller er amerikaner, bosatt i Oslo. Han har på morsmålet sitt skrevet romanen Et merkelig sted å dø som kommer ut i norsk oversettelse først.
Derek eier og driver firmaet The Policy Lab som fra kontorer i Boston og Genève arbeider på oppdrag fra FN og ulike hjelpeorganisasjoner med planlegging og tilrettelegging av tiltak i ulike strøk av verden.

 I spenningsromanens form lar han en pensjonert jødisk urmaker og skarpskytter i Korea-krigen fra New York flytte til sin sønnedatter i Oslo, og boken beskriver bl.a. hans syn på dagens Norge og nordmenn, på krig, (han mistet sin sønn i Vietnam), på jødisk tro og levesett og det å være jøde i Norge.
Han involveres ved en tilfeldighet i et drap i det balkanske miljøet i Oslo og drives på flukt sammen med en 8-10 år gammel serbisk gutt sørover Oslofjorden og østover til traktene ved Kongsvinger.

Dette er historien om en mann som må forsone seg med sitt livs tragedie, mens han prøver å redde en annen.

Derek B. Miller: Et merkelig sted å dø.
Oversatt av Rune Larsstuvold
Lanseringsdato 13. september
Kr 349,-

Ta kontakt for mer informasjon
Inger Skarre
inger.skarre@cappelendamm.no. 21 61 75 82 eller 988 21 642

 

Tags:

Multimedia

Multimedia