Fuck! Hore! Faen! Bitch! Ta foreldremakta tilbake og bli en trygg voksen som barn kan stole på!

Dagens barn mangler ofte respekt for voksne, er uoppdragne og har en språkbruk som får forfedrene til å snu seg i graven. Å oppdra barn krever handlekraft og vilje til å stå oppreist selv når ungene ikke liker det vi bestemmer. I den ferske boka, Foreldrerollen – Det er du som er voksen! tar den erfarne pedagogen Anne Nielsen den moderne barndommen opp til diskusjon. I boka gjennomgår hun ulike oppdragelsesstiler, personlig autoritet i praksis, barns utvikling, modning og læring. Og hun forklarer hvorfor dagens barneoppdragelse er ettergivende og hva konsekvensene er. Se dagens Aftenposten: http://www.aftenposten.no/nyheter/oslo/article4124730.ece og http://www.aftenposten.no/nyheter/oslo/article4124737.ece

Mange foreldre i dag har en ettergivende oppdragelsesstil der barna får bestemme mye og får mange valg. Vi ønsker oss glade og fornøyde barn, men får i stedet små prinser og prinsesser uten empati og evne til samarbeid og samhandling. Barna blir trygge og viljesterke, men også grenseløse og utakknemlige. I barnehager og på skolen skaper disse barna ofte konflikter og bråk, fordi de forventer konstant oppmerksomhet og service. Ønsker vi et samfunn befolket av selvsentrerte egoister som er oppdratt kun til å nyte uten å yte?

Boken koster kr 329,-

Anne Nielsen er utdannet førskolelærer og samtaleterapeut med lang praksis fra barnehage og SFO. Hun er en kjent foredragsholder, jobber som fagutvikler for Læringsverkstedet og driver firmaet Foreldrepraxis.

Kontaktinfo til Anne Nielsen: Mobil: 93804790 / e-post: anne@foreldrepraxis.no 

Ta kontakt for mer informasjon: Anne Østgaard - anne.ostgaard@cappelendamm.no / mobil 971 64 649

 

Tags:

Abonner