Invitasjon til lansering av bind 5 om Haakon & Maud

fredag 28. oktober kl. 1100
på hotell Continental, Theatersalen
av forfatteren Tor Bomann-Larsen
Velkommen!

Bindet omfatter noen av norgeshistoriens mest dramatiske begivenheter.
Det strekker seg fra året 1928 til kongen og kronprinsen forlater landet den 7.
juni 1940. Æresordet er basert på et meget omfattende kildemateriale, hvor
hoveddelen av nye kilder stammer fra de kongelige arkiver på slottet i Oslo.
I tillegg  er beretningen basert på de kongelige familiearkiver i Stockholm og Windsor,
samt offentlige arkiver og en rekke private samlinger.På denne bakgrunnen legger
forfatteren frem en ny framstilling av blant annet kronprinsparets etablering,
Grønlandsstriden med Danmark og dronning Mauds sykdom og død i London.
Det er lagt særlig vekt på kong Haakons og kronprins Olavs rolle i begivenhetene
som ledet frem til norsk deltagelse i den annen verdenskrig. Forfatteren dokumenterer
kong Haakons aktivitet under felttoget og de dramatiske begivenhetene som utspant
seg i Nord-Norge før avreisen til England. Etter dronning Mauds død i 1938,
rykker kronprins Olav frem som verkets andre hovedfigur.

For intervjuavtaler etter konferansen, kontakt undertegnede.

Med vennlig hilsen
Ingunn Lindborg, ingunn.lindborg@cappelendamm.no, 90050247

 

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia