Klok, leken og befriende modig

TOMMY OLSSON med nye essays
GIFT
Fragmentarisk kritikk 2003 - 2009

Gift er en samling av tekster fra perioden 2003 til 2009 hvor vi følger kritikeren og kunstneren Tommy Olsson gjennom gallerier, på kino, lyttende til musikk, lesende i bøker og reisende; alltid tenkende, leken, litt barnslig, hemningsløst formidlende, modig, klok og ydmyk. Tommy Olssons tekster er i særdeleshet Tommy Olsson og har dannet skole blant kunstkritikere i Norge.


Tommy Olsson (1963) er kunstner, kritiker, kurator og musiker. Han er utdannet ved kunstakademiet i Trondheim og Rijksakademie van Beeldende Kunsten i Amsterdam. I tillegg har han en mastergrad i Skapende kuratorpraksis fra Kunsthøgskolen i Bergen. Han skriver kunstkritikk i Morgenbladet, Billedkunst og kunstkritikk.no.

Kontaktopplysninger: phuqphaze@hotmail.com og 41353849

 

 

Ta kontakt for mer informasjon
Inger Skarre
inger.skarre@cappelendamm.no. 21 61 75 82 eller 988 21 642

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia