Peter Serck med ny roman

Natten er en fascinerende beretning om kunstens og kjærlighetens vilkår.

Johanna Hals er skuespiller og kjemper med en dyp uro ved å skulle spille hovedrollen i Hedda Gabler på Nationaltheatret. I sin søken etter en forløsning som menneske innleder hun et problematisk forhold til instruktøren. Med en nervøs monologiserende fortellerstemme strever hun for å bevare virkelighet og fiksjon, språk og konkret livserfaring i en indre sammenheng som hun kan stole på. Hun brytes mellom tvil og tro og går gradvis i oppløsning mens hun forsøker å styre tilværelsen og rollespillet med en distansert bevissthet som begynner å svikte henne.

Kr 349

 

Peter Serck er født i 1957 og bor i Oslo. Serck debuterte med romanen Leieboeren i 1982.  Forfatteren er en av de fremste videreførererne av den "klassiske", eksistensialistisk orienterte modernismetradisjonen.
Peter Serck utforsker ofte mennesker som er lenket fast til, eller har lenket seg fast til, en tilværelse de føler seg fremmede i.
Natten er Peter Sercks trettende roman.  Kontaktopplysninger: pserck@online.no og 22 56 58 10

 

Ta kontakt for mer informasjon
Inger Skarre
inger.skarre@cappelendamm.no. 21 61 75 82 eller 988 21 642

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia