Presisering vedr. Flemming Roses bok

Aftenposten – og en lang rekke medier forøvrig – gjengir  den 30. desember en NTB-melding under overskriften "Vil trykke Muhammedkarikaturer". Bakgrunnen for dette er et oppslag på NRK kvelden i forveien der jeg bekrefter at vi har antatt for utgivelse Flemming Roses bok Tavshedens tyranni, som kom ut i Danmark den 30. september. Dette presenteres som at "Forlaget Cappelen Damm vil trykke de omstridte Muhammed-karikaturene i en ny bok på nyåret".

Tavshedens tyranni er en bok på fem hundre sider, med en bred faglig gjennomgang av ytringsfrihetens vilkår i Norden og karikaturers plass i samfunnsdebatten. Blant bokens mange illustrasjoner, ved siden av historiske og samtidige eksempler på provoserende kunstneriske uttrykk, er også en gjengivelse av Jyllands-Postens avisside med de angjeldende tegningene.  (Denne faksimilen er tidligere publisert i en rekke norske aviser.)

Jeg presiserte overfor NRK at vi selvfølgelig vil foreta den type vurderinger og redigeringer som er vanlig når en sakprosautgivelse overføres til norsk. Herunder å ta stilling til illustrasjonsgrad og -type. Det primære for oss er å gjøre bokens argumentasjon tilgjengelig, ikke å provosere for provokasjonens skyld. I hvilken grad det er nødvendig å gjengi de aktuelle tegningene for å tydeliggjøre forfatterens argumentasjon, er for eksempel ennå ikke avgjort.

Bokens utgivelsesdato er ikke fastsatt.

Anders Heger
Forlegger, Cappelen Damm

 

Abonner