Russland som erfaring: Russlandsdager i Litteraturhuset 26.-30.april

I år som i fjor arrangerer Foreningen Petrusjka Russlandsdager i Litteraturhuset i Oslo.
Russland og russerne har i løpet av de siste 20 årene gjennomlevd en brytningstid nesten uten sidestykke i historien. Verdinormer og tradisjoner er blitt snudd opp-ned; sosiale institusjoner og sikkerhetsnett er forsvunnet eller totalt forvandlet; den samfunnsmessige konsensus som preget Sovjetunionen er borte og erstattet av forskjellige stemmer som krangler innbyrdes.Et lands erfaringer nedfelles i litteraturen. Når litteraturen oversettes, gjøres de enestående erfaringene tilgjengelige for alle oss andre.

Russlandsdagene åpner med et seminar i Fritt Ords lokaler (NB!) tirsdag 26. april 13-16: Russisk litteratur: lindring, oppkvikker, sjokk? Arrangementet fortsetter i Litteraturhuset samme dag med presentasjon av Max Freis fantasy-roman Den fremmede (Schibsted forlag) og presentasjon av nye gjendiktinger av tre diktere fra revolusjonsårene: Velimir Khlebnikov, Vladimir Majakovskij og Marina Tsvetajeva (Aschehoug forlag).

Videre vil Flamme forlag arrangere et seminar om Vladimir Sorokin. Petrusjka og Norsk PEN arrangerer seminar om jakten på en russisk identitet. Forlagsdirektør Arkady Vitrouk vil holde foredrag om «den norske bølgen» i Russland. Norsk-Russisk Kultursenter presenterer seg selv. Det vil bli quiz om russisk litteratur, historie og samfunn og korfremførelse.

Under Russlandsdagene lanserer Cappelen Damm fire nye bøker i forlagets Petrusjkaserie med russisk samtidslitteratur: Natalja Kljutsjarjova: Russland rundt på tredje klasse, Vladimir Makanin: Underground – eller en helt av vår tid, Aleksej Slapovskij: De er overalt og Jevgenij Grisjkovets: Skjorta.

Jevgenij Grisjkovets, Vladimir Makanin og Aleksej Slapovskij kommer til Litteraturhuset for å holde foredrag, vise film og presentere bøkene sine.        

For fullstendig program, se: www.petrusjka.no.

For spørsmål angående arrangementene, kontakt Peter Normann Waage, peter@tekstogtale.no, mobil: 920 95 965.

For spørsmål angående forfatterbesøkene kontakt Inger Skarre inger.skarre@cappelendamm.no mobil: 988 21 642