Samfunnet har brukt for pøblene, hevder Eidsvåg i ny bok.

Eddi Eidsvåg er gründeren bak Pøbelprosjektet. Et prosjekt som med stor suksess hjelper ungdom som har droppet ut av skolen. Denne uken er han aktuell med Pøbelboka.

 

Gjennom sitt røffe og direkte språk forteller Eddi Eidsvåg om sine og Pøbelprosjektets utradisjonelle metoder for å få ungdom på rett kjøl. Han beretter også om drømmen som førte til at Pøbelprosjektet ble virkelighet.

– Vi gir ungdom som har valgt å slutte skolen en alternativ vei til jobb eller skole, sier Eidsvåg. En tredel av våre unge dropper ut av videregående skole. Eidsvåg, som selv er uten formell utdannelse, mener at det ikke er ungdommen som slutter på skolen det er noe galt med, det er systemet. Vi må få flere alternativ til den videregående skolen, slik at de som går ut av 10. klasse og er skoletrøtte kan velge noe annet. Samfunnet har bruk for pøblene, hevder Eidsvåg, både de med og uten formell utdanning.

Eidsvåg gleder seg over suksessen Pøbelprosjektet opplever. Prosjektet startet i Stavanger i 2007. Nå har det vokst inn i Aust-Agder, og det skal fortsette å spre seg. - Akershus og Hordaland står for tur før vi fortsetter mot Trøndelag. Målet er å bli landsdekkende, sier han.

 

Hilsen Informasjonsavdelingen Cappelen Damm

Kontaktperson i forlaget:
Tone Hansen (
tone.hansen@cappelendamm.no), Tel 47 21617583, Mob 47 92435573

Tags:

Multimedia

Multimedia