Sverre Diesens bok Fornyelse eller forvitring. Forsvaret mot 2020 lanseres onsdag 17. februar

Tyve år etter den kalde krigens slutt er det norske forsvaret ennå ikke omstilt til vår tids sikkerhetspolitiske situasjon. Den rivende teknologiske utviklingen og økende kostnader fører til at det blir stadig vanskeligere for et lite land å opprettholde et moderne forsvar. Det er ikke lenger antall menn under våpen som er avgjørende, men hva slags våpen de har og hvordan disse soldatene er organisert og trent. Skal Norge fortsatt ha allmenn verneplikt? Bør man avvikle missiltorpedobåtene og andre våpensystemer?

Sverre Diesen etterlyser en offentlig debatt om tema og kritiserer politikerne for stadig å vedta et større forsvar enn det de finansierer. Hva er egentlig Forsvarets fremtid?

‚ÄčKontakt undertegnede for arbeidseksemplar eller intervjuavtaler.

Ta kontakt med:
Informasjonssjef Ingunn Lindborg, ingunn.lindborg@cappelendamm.no, 90050247

 

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia