Taushetens tyranni av Flemming Rose på norsk

Taushetens tyranni er en personlig dannelseshistorie, en rekke levende reportasjer og en skarp analyse av hva det vil si å være borger i et demokrati.

Journalisten, forfatteren og avisredaktøren Flemming Rose følger utviklingen av den tolerante tanke fra reformasjonens kjettere og frem til i dag. Han forteller om sitt møte med systemkritikerne bak jernteppet under den kalde krigen, og viser hvordan kampen de sovjetiske dissidentene førte for universelle rettigheter, i prinsippet er den samme som de muslimske dissidentene kjemper i dag.

Det var som kulturredaktør i Jyllands-Posten Flemming Rose i september 2005 satte en avisartikkel på trykk med karikaturer av profeten Muhammed som illustrasjoner. Så sto en verden i brann. Siden den gang har Rose besøkt universiteter og tenketanker over hele verden, og deltatt på konferanser og debattmøter for å diskutere innholdet i begrepene toleranse og frihet.

Taushetens tyranni er et forsøk på å finne ut av hvordan vi kan leve sammen i en verden med folkevandringer og umiddelbar kommunikasjon på tvers av kulturene. Men mest av alt er den et lidenskapelig forsvar for retten til å tenke, tegne og uttale seg fritt.

Flemming Rose (f.1958) er dansk journalist, forfatter og avisredaktør. Han har vært korrespondent i Sovjetunionen og USA, og er i dag utenriksredaktør i Jyllands-Posten.

«... en stor og klok bok …»
Berlingske Tidene

«... en av årtiets viktigste bøker.»
Birgithe Kosovic, forfatter
 
«... en intellektuelt spennende, fascinerende og til tider gripende bok.»
Jyllands-Posten

Ta kontakt med:
Ingunn Lindborg, ingunn.lindborg@cappelendamm.no, 90050247

 

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia