Vegard Sæther: ”En av oss” - Norske frontkjempere i krig og fred

Denne høsten lanseres mange bøker om de norske frontkjemperne. Flere beskriver enkeltskjebner, men i Vegard Sæthers ”En av oss” - Norske frontkjempere i krig og fred skapes bredere forståelse også for frontkjempere som gruppe.

Hva fikk unge norske gutter til å verve seg til tysk krigstjeneste, og hvilke konsekvenser fikk valget? Dette er blant de spørsmålene Sæther gir svar på. Boka understreker betydningen av kameratskap og nettverk for de frivillige, en problemstilling som er like aktuell enten kampene utspiller seg på Østfronten på 1940-tallet eller i dagens Afghanistan. I den nye, danske dokumentarfilmen ”Armadillo” får man et klart innblikk i hvordan de danske, frivillige Afghanistan-soldatene i 2010 ble drevet av mange av de samme spenningsmotivene som frontkjemperne under andre verdenskrig.

Nærmere 5000 nordmenn vervet seg frivillig til Waffen-SS. Krigserfaringene skulle merke mange av dem for livet. Frontkjempernes egne opplevelser i krig og fred kommer til uttrykk i Sæthers bok. Basert på 50 dybdeintervjuer med tidligere frontkjempere - supplert med personlige beretninger, dagboknotater, feltbrev, kart og foto - samler forfatteren trådene i et sterkt og engasjerende dokument som gir spennende innfallsvinkler til en historie der mye fortsatt er skjult.
 

Boka er i salg fra 20. september.

Vegard Sæther (født 1967) er historiker og forfatter. Har tidligere utgitt I grenseland, Den flygende kisten og andre historier om krigen i Østerdalen og skriver for tiden en doktorgradsavhandling om norske frontkjempere. Han arbeider som lektor ved Ingieråsen skole.

Hilsen Informasjonsavdelingen Cappelen Damm

Kontaktperson i forlaget:
Tone Hansen (
tone.hansen@cappelendamm.no), Tel 47 21617583, Mob 47 92435573

www.cappelendamm.no

 

Tags: