Nordens største optikerkjede tar form

Den svenske Synsam-kjeden og Alipes, det nystartede investeringsselskapet som eies av Inter IKEA, IKANO og Catella, slår seg sammen med den danske optikerbedriften Profil Optikk.

Synsam-butikkene i Sverige, Norge og Finland vil sammen med Profil Optiks butikker i Danmark utgjøre til sammen 400 butikker, ha 3.000 ansatte og omsette for rundt
3 milliarder kroner. Dermed etableres Nordens ledende optikergruppe med en drøy fjerdedel av det nordiske markedet.

Alipes og Synsam har overtatt 96 Profil Optikk-butikker i Danmark. 28 resterende butikker fortsetter som franchise-butikker. De tidligere Profil Optik-butikkene omsatte i 2006 for 565 millioner danske kroner.

- Synsam/Alipes er riktig partner for oss, både hva gjelder den sterke entreprenørsånden som finnes i begge selskapene og den sterke posisjoneningen de har innen høyprofilsegmentet, sier Finn Heiredal, styreleder i Profil Optik.

Profil Optikk vil fortsatt bestå som et selvstendig selskap i Danmark.
- Det er svært gledelig at så mange butikker stilte seg positive til tilbudet. Nye Profil Optikk kan nå ytterligere styrke sin posisjon på det danske markedet, ved å effektivisere kjeden og utvikle butikkene ennå bedre, mener Jørgen Nielsen, adm.dir. hos Profil Optikk.

For Synsam og Profil Optikk innebærer samarbeidet at man nå får tilgang til hele det nordiske markedet.
- Dette er nødvendig for å kunne vise styrke og volum i forhandlinger med internasjonale grossister som kontrollerer de sterkeste varemerkene, sier Gunnar Harbon, adm.dir hos Synsam Sverige.

- En viktig faktor i denne sammenhengen er at den enkelte butikkeier får en betydelig eierandel i kjeden, sier Christian Riisberg, ansvarlig på Alipes.

Alipes/Synsam blir majoritetseiere i Profil Optik, men butikkeierne vil også være vesentlige eiere i kjeden.

- Det nordiske optikermarkedet gjennomgår for tiden en sterk konsolidering. Avtalen er det første trinnet i en pågående strukturendring, og det vil komme flere, sier Christian Riisberg.
   

For ytterligere informasjon, kontakt:

Niklas Lindgren, styreleder Synsam Service Sverige +46-709227436
Christian Riisberg, Alipes +46-704825541
Jørgen Nielsen, adm.dir. Profil Optik +45-21623435

Alipes
Alipes er et investeringsselskap eid av Inter IKEA, IKANO og Catella Investments. Selskapets forretningsidé er å investere i detaljhandel og konsumvarebedrifter i Norden med et langsiktig perspektiv. Selskapet har sitt hovedkontor i Stockholm.

Synsam
Synsam ble grunnlagt i 1968. I dag er Synsam Nordens ledende optikerkjede med over 300 butikker hvor av 150 i Sverige. Omsetningen Sverige 1,4 milliarder kroner, respektive 2 milliarder i Norden. Alle Synsam-butikker har godkjent optiker og kontaktlinseoptiker.

Abonner

Dokumenter og linker