Scribona fremsetter pliktig tilbud til øvrige aksjonærer i PC LAN

Scribona fremsetter pliktig tilbud til øvrige aksjonærer i PC LAN Den 24. april 2001 løftet Scribona AB (publ) ("Scribona") alle forbehold knyttet til det frivillige tilbudet til aksjonærene i PC LAN ASA ("PC LAN") og ervervet dermed 95,4% av alle utestående aksjer i PC LAN. I henhold til verdipapirhandelloven inntrådte sålede tilbudsplikt for Scribona, hvor Scribona må fremsette et tilbud til de øvrige aksjonærene i PC LAN. I tråd med verdipairhandellovens bestemmelser fremsetter Scribona nå et pliktig tilbud til de gjenværende aksjonærene i PC LAN, i den grad lovgigning i det enkelte land tillater det. I forbindelse med det pliktige tilbudet vil Scribona gjennomføre tvangsinnløsning av de øvrige aksjonærene i PC LAN i medhold av lov om allmennaksjeselskaper av 1997, § 4-25. Vedtaket vil tre i kraft samtidig med at det pliktige tilbudet fremsettes og er behandlet i samme tilbudsprospekt. Tilbudet er på NOK 3,72 pr. PC LAN aksje, hvilket er 24,0% over aksjekursen i PC LAN da tilbudsplikten inntrådte (NOK 3,00 den 24. april 2001). Tilbudskursen er beregnet slik som beskrevet i tilbudsdokumentet for det frivillige tilbudet og er i overensstemmelse med vedripairhandelloven § 4-10. Tilbudskursen vil være lik vederlagsprisen for tvangsinnløsningen. Tilbudsperioden vil være fra 22. mai 2001 til 19. juni 2001 kl 16.00 (norsk tid). Tilbudsdokument vil bli distribuert til alle aksjonærene i PC LAN ved tilbuds-periodens begynnelse. Fakta om Scribona AB Scribona er Nordens ledende aktør av IT-produkter og IT-løsninger der kunden tilbys spisskompetanse om produkter, bransjens ledende e- handelssystem, optimert produkttillgjengelighet samt et bredt spektrum av kompletterende tjenester. Scribonas virksomhet er organisert i tre forretningsområder: · Scribona Solutions - vverdiøkende distribusjon av IT-infrastruktur · Scribona Distribution - effektiv volumdistribusjon av IT-produkter · Scribona Brand Alliance - eksklusiv agent for ledende varemerker · For ytterligere informasjon, kontakt: Lennart Svantesson, administrerende direktør i Scribona, tlf: +46 8 734 35 76 Anders Bley, viseadministrerende direktør i Scribona, tlf: +46 8 734 35 55 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.bit.se Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/05/18/20010518BIT00280/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/05/18/20010518BIT00280/bit0002.pdf

Abonner

Dokumenter og linker