Utløp av pliktig tilbudsperiode i PC LAN

Utløp av pliktig tilbudsperiode i PC LAN Aksjonærer som til sammen representerer 1.693.992 aksjer (ca. 2,3%) i PC LAN ASA ("PC LAN") har, ved utløp av den pliktige tilbudsperioden den 19. juni, akseptert Scibona ABs ("Scribona") pliktige tilbud om kjøp av samtlige utestående aksjer i PC LAN. Det tas her forbehold om at det foreløpige rapporterte antall aksjer akseptert i det pliktige tilbudet vil kunne endres ved endelig registrering av akseptene i VPS. Fra tidligere eier Scribona 69.187.262 aksjer (ca. 95,8%) i PC LAN. Oppgjør for de mottatte aksjene i det pliktige tilbudet vil bli gjennomført så snart som praktisk mulig (ca. 26 juni 2001) og senest 14 dager etter tilbudsperiodens utløp. Gjennom det frivillige tilbudet ervervet Scribona mer enn 90% av aksjene i PC LAN og fikk derfor rett til å iverksette tvungen overføring overfor de andre aksjonærene i PC LAN i medhold av Allmennaksjeloven § 4-25. Den 24. april 2001 besluttet styret i Scribona at de ville benytte sin rett til å iverksette tvungen overføring, og Scribonas vedtak om tvungen overføring trådte i kraft ved fremsettelsen av det pliktig tilbudet den 22. mai 2001. Scribona er således registrert som eier av samtlige utestående aksjer i PC LAN. Oppgjør for de PC LAN aksjonærer som ikke har akseptert det pliktige tilbudet, men som blir utløst gjennom tvungen overføring uten å komme med innsigelser til den tvungne overføringen, vil skje senest 1. august 2001. PC LAN aksjonærer som eventuelt ikke har akseptert det pliktige tilbudet og som har kommet med innsigelse i forhold til tvungen overføring, vil motta oppgjør for sine PC LAN aksjer i den størrelse og til det tidspunkt som bestemmes av retten. Fakta om Scribona AB Scribona er Nordens ledende aktør av IT-produkter og IT-løsninger der kunden tilbys spisskompetanse om produkter, bransjens ledende e- handelssystem, optimert produkttillgjengelighet samt et bredt spektrum av kompletterende tjenester. Scribonas virksomhet er organisert i tre forretningsområder: · Scribona Solutions - vverdiøkende distribusjon av IT-infrastruktur · Scribona Distribution - effektiv volumdistribusjon av IT-produkter · Scribona Brand Alliance - eksklusiv agent for ledende varemerker · For ytterligere informasjon, kontakt: Lennart Svantesson, administrerende direktør i Scribona, tlf: +46 8 734 35 76 Anders Bley, viseadministrerende direktør i Scribona, tlf: +46 8 734 35 55 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.waymaker.net Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/06/20/20010620BIT00430/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/06/20/20010620BIT00430/bit0001.pdf

Abonner

Dokumenter og linker