Bloggerne mer saksorientere enn tradisjonelle medier i valgkampen

Bloggerne mer saksorientere enn tradisjonelle medier i valgkampen Norges første analyse av politisk orienterte webblogger, utført av Observer Norge og Mandag Morgen, viser at bloggerne er mer opptatt av saker og substans enn de tradisjonelle mediene. Mens de største avisene og tv-kanalene er opptatt av valgkamp og det politiske spillet for å komme til regjeringsmakten, engasjerer ikke dette bloggerne i nevneverdig grad. For første gang i Norge står vi overfor et politisk valg hvor den nye nettbaserte offentligheten kan komme til å få betydning for valgresultatet. Blogging har definitivt brutt overflaten i de tradisjonelle mediene. Fra januar i år og frem til og med juli økte refereringen til blogger med over 500 % i fem av landets største aviser. Det knytter seg imidlertid stor usikkerhet til hvor stor innflytelse bloggernes aktivitet vil få for dagsorden i de tradisjonelle mediene og meningsdanning i befolkningen. Bloggene med mer substans Undersøkelsen viser helt klart at riksmedienes tilnærming til politikken er mer tabloid og konfliktorientert enn bloggernes. - Bloggerne er mer tematisk strukturert og opptatt av sak og substans, mens de etablerte mediene har lagt vekt på det politiske spillet og regjeringsalternativene innledningsvis i valgkampen, konkluderer senior medieanalytiker Henrik Høidahl i Observer Norge. Valgkampspørsmål har vært det overordende temaet i nesten halvparten av det politiske stoffet i VG, Dagbladet, Aftenposten, Dagsrevyen og TV 2 Nyhetene i sommer. I tillegg står helsepolitikk og eldre sentralt med 22 % av sakene. Skolepolitikk kommer på tredjeplass med 11 prosent. Dette er i tråd med det flere av de politiske partiene har proklamert som hovedsaker i valgkampen. Bloggerne mer selvopptatte Undersøkelsen viser også at bloggerne følger andre prinsipper for informasjonsflyt enn de journalistiske idealene. Bloggerne tar først og fremst utgangspunkt i sin egen hverdag og virkelighetsoppfatning. Dette reflekteres blant annet i det tematiske fokuset på bloggene. Det viktigste saksområdet for bloggerne er barn og familie. 39 % av alle sakene faller inn under denne kategorien. Det er fortsatt for tidlig å konkludere rundt bloggenes betydning for den politiske dagsorden i denne valgkampen. Observer og Mandag Morgen fortsetter å følge de 16 mest sentrale politiske bloggerne fram til valgdagen. Dette er et sammendrag av artikkelen i ukebrevet Mandag Morgen, 22. august. Kontaktpersoner: Henrik Høidahl, senior medieanalytiker, Observer Norge: ( 23 00 26 16 ( 992 61015 * henrik.hoidahl@observer.no Olav Anders Øvrebø, redaktør, Mandag Morgen: ( 22 99 18 20 ( 926 40746 * olav.anders.ovrebo@mandagmorgen.no Om undersøkelsen: Mandag Morgen har i samarbeid med Observer Norge observert et utvalg på 16 norske personlige webblogger med politisk interessefelt (listen er publisert på www.mandagmorgen.no). I utvalget er det lagt vekt på at bloggene skal være populære, i den forstand at et stort antall andre blogger lager hyperlenker til dem. Anonyme blogger, medienes egne blogger og blogger skrevet av tillitsvalgte politikere er ikke med i utvalget. Av søketekniske årsaker er blogger skrevet på et annet språk heller ikke tatt med. Utvalget er ikke ment å skulle gi et representativt bilde av norske bloggere, men snarere fungere som en lyttepost til hvordan valgkampen utspiller seg på denne arenaen. Resultatene så langt gir et bilde av situasjonen slik den var i perioden 4. juli til 14. august. ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no