Cision inngår partnerskap med Oslo Børs

Cision og Oslo Børs har idag inngått partnerskap med det formål å sammen kunne tilby IRrelaterte
tjenester på det norske markedet. Det felles tilbudet er rettet mot alle børsnoterte
selskaper som er berørt av den nye verdipapirloven.

Det felles tilbudet inkluderer det kraftigste verktøyet for spredning av IR-relaterte nyheter på det nordiske markedet. Tilbudet kommer til å forenkle offentliggjøringen av informasjon i henhold til den nye loven som trer i kraft 1. januar 2008 i tråd med EUs nye rapporteringsdirektiv.

- Vi er utrolig glade for at Oslo Børs har valgt Cision som samarbeidspartner. Samarbeidet befester vår posisjon som Nordens største distirbutør av kurspåvirkende nyheter og leverandør av IR-relaterte tjenester via vår integrerte tjenesteplattform CisionPoint, sier Yann Blandy, Regional Director Cision Northern Europe.

- Cisions lange erfaring og brede tilbud av IR-tjenester i kombinasjon med våre systemer kommer ikke bare til å forenkle for børsselskapene, men også gi bedre service til interessenter som aksjeeiere, analytikere og journalister, sier Bjørn O. Øiulfstad, SVP Market Data Oslo Børs

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Yann Blandy
Regional Director
Cision Northern Europe
Mobil: +46-07-16 17 31
E-post: yann.blandy@cision.com

Magnus Thell
Vice President Plan & Connect
Cision Northern Europe
Tel. +46-8-507 41 860
Mobil: +46-708-95 08 22
E-post: magnus.thell@cision.com

Bjørn O. Øiulfstad
Senior Vice President Market Data
Oslo Børs ASA
Tel. +47-22 34 18 10
E-post: boo@oslobors.no


Tor Arne Olsen
Pressetalsmann
Oslo Børs
Tel. +47-22-34 17 46
Mobil: +47-900-90 470
E-post: tao@oslobors.no


Om Cision:
Cision forbedrer kunders konkurrensefortrinn gjennom integrerte tjenester og webbaserte portalløsninger for medieovervåking, reputation & campaign management og håndtering av mediekontakter.

Cision AB er notert på Nordiska børsen i Stockholm og har ca. 20 000 aksjeeiere. Selskapeter har rundt 2 700 ansatte og omsatte i 2006 for 1,9 milliarder svenske kroner. Cision driver virksomhet i USA, Storbritannia, Sverige, Canada, Tyskland, Norge, Finland, Danmark, Portugal, Litauen, Hong Kong och Nederland og har samarbeidspartnere i ytterligere 125 land. www.cision.com


Om CisionPoint:
I CisionPoint søker man frem og håndterer sin målgruppe, sender ut sine nyheter til markedet, overvåker utfallet gjennom medieovervåking, samt analyserer gjennomslaget. Våre databaser inneholder blant annet kontaktinformasjon til 2 400 personer i Norden som jobber som meglere, investorer eller på børs, samt til 900 000 mediekontakter i 150 land. Databasen oppdateres kontinuerlig av Cision.


Om Oslo Børs:
Oslo Børs er en regulert markedsplass for omsetning av blant annet aksjer, obligasjoner og derivater. Oslo Børs har hatt en svært sterk vekst de siste årene og er blant de børser i Europa med størst vekst i omsetning, innhenting av kapital og nye børsintroduksjoner. Oslo Børs eier og drifter i tillegg den autoriserte markedsplassen for aksjer Oslo Axess og den alternative markedsplassen Alternativ Bond Market (ABM).