Cision og Oslo Børs Informasjon har inngått avtale med NTB

Cision og Oslo Børs Informasjon AS har inngått en avtale med Norsk Telegrambyrå AS (NTB) om distribusjon av meldinger fra selskaper med noterte verdipapirer på Oslo Børs og på Oslo Axess gjennom NTB’s nyhetskanaler. NTB er Norges ledende nyhetsbyrå, med 140 års tradisjon for rask og pålitelig nyhetsleveranse til norske medier.

- Selskaper som benytter tilbudet om meldingsdistribusjon fra Oslo Børs Informasjon og vår samarbeidspartner Cision vil i fremtiden være sikret bred mediedistribusjon direkte til redaksjonene i et betydelig antall norske papir- og nettaviser og radio- og TV-kanaler. Distribusjon via NTB vil inngå som et fast element i tilbudet om nyhetsdistribusjon fra Oslo Børs Informasjon, og vil være inkludert i alle løsninger for distribusjon av meldinger fra Oslo Børs Informasjon og Cision, sier administrerende direktør Bjørn O. Øiulfstad i Oslo Børs Informasjon.

- Samarbeidet med Oslo Børs og Cision betyr at NTB kan levere en enda mer komplett tjeneste - til glede både for selskapene som ønsker å nå ut med viktig informasjon og for journalistene som bruker NTB til å holde seg orientert i nyhetsflommen, sier utviklingsdirektør Helen Vogt i NTB.

- Gjennom denne avtalen med NTB befester Cision og Oslo Børs Informasjon stillingen som en ledende nyhetsdistributør for noterte selskaper i Norge, sier Yann Blandy, regionsjef for Cision Northern Europe. Vi er glade for at NTB har valgt oss som samarbeidspartnere og ser frem mot et langsiktig samarbeid.

For informasjon om Oslo Børs Informasjon og Cisions meldingsdistribusjonstjeneste, se: http://no.cision.com/no/Vaares-tjanster/Cision--Oslo-Bors/


For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Yann Blandy
Regional Director
Cision Northern Europe
Tlf: +46-8-507 41 016
Mobil: +46-707-16 17 31
E-post: yann.blandy@cision.com

Magnus Thell
Vice President Plan & Connect
Cision Northern Europe
Tlf. +46-8-507 41 860
Mobil: +46-708-95 08 22
E-post: magnus.thell@cision.com

Bjørn O. Øiulfstad
Direktør markedsdata
Oslo Børs
Tlf: +47-22-34 18 10
Mobil: +47-947 81 560

Tor Arne Olsen
Pressetalsmann
Oslo Børs
Tlf. +47-22-34 17 46
Mobil: +47-900-90 470
E-post: tao@oslobors.no

Helen Vogt
Utviklingsdirektør
Norsk Telegrambyrå - NTB
Tlf: +47-22 03 46 21
Mobil:+47-915 37017
E-post: helen.vogt@ntb.no


Om Cision:
Cision forbedrer kunders konkurransefortrinn gjennom integrerte tjenester og webbaserte portalløsninger for medieovervåking, reputation & campaign management og håndtering av mediekontakter. Cision AB er notert på Nordiska börsen i Stockholm og har ca. 17 000 aksjeeiere. Selskapet har rundt 2 600 ansatte og omsatte i 2007 for 1,9 milliarder svenske kroner. Cision driver virksomhet i USA, Storbritannia, Sverige, Canada, Tyskland, Norge, Finland, Danmark, Portugal, Litauen, Hong Kong, Kina og Nederland og har samarbeidspartnere i ytterligere 125 land. www.cision.com

Om CisionPoint:
I CisionPoint søker man frem og håndterer sin målgruppe, sender ut sine nyheter til markedet, overvåker utfallet gjennom medieovervåking, samt analyserer gjennomslaget. Våre databaser inneholder blant annet kontaktinformasjon til 2 400 personer i Norden som jobber som meglere, investorer eller på børs, samt til 900 000 mediekontakter i 150 land. Databasen oppdateres kontinuerlig av Cision.