Cision og YouGov Zapera innleder nordisk samarbeid

Cision har inngått samarbeid med markedsanalysefirmaet YouGov Zapera. Samarbeidet innebærer at Cisions kunder nå kan få tilgang til varemerkeinformasjon fra verktøyet BrandIndex.

BrandIndex er en daglig oppdatert markedsundersøkelse som gir informasjon om hvordan allmenheten oppfatter ulike varemerker. Undersøkelsen gjennomføres i hele Norden og ble påbegynt i mai i år. BrandIndex er unik i sitt slag ved at undersøkelsen utgår fra et helhetlig syn på varemerket, og tar hensyn til alle de aktivitetene som kan påvirke et varemerke, for eksempel medieomtale, annonsekampanjer og omtale i blogger.

- Ved å kombinere Cisions analyser og BrandIndex får våre kunder enda mer dyptgående informasjon. De kan blant annet få svar på gjennomslaget varemerket har i mediene og hvilken effekt mediebildet har på innstillingen til varemerket, både sitt eget og i sammenligning med andres, sier Per Söderpalm nordisk analysesjef hos Cision.

I samarbeidsavtalen inngår at YouGov Zapera får tilgang til Cisions Media Agent.

- Vårt samarbeid bidrar til høyere kunnskapsnivå i begge selskapene rundt medienes påvirkning på varemerket, noe som igjen bidrar til bedre rådgivning for våre egne kunder, sier Ole Brauteset,Country Director for YouGov Zapera i Norge.

Abonner