Forsvaret fornyer og utvider samarbeidet med Observer og Synovate MMI

Etter en anbudsrunde på medieovervåkings- og analysetjenester har Forsvaret valgt en totalløsning fra Observer Norge og Synovate MMI. Observer og Synovate MMI har siden januar 2003 gjennomført medieanalyser for Forsvaret, som blant annet kartlegger medieomtalens effekt på publikum. Forsvaret har valgt å videreføre det samme analysekonseptet i to nye år.

-Vi er godt fornøyd med at vi har fått på plass en totalavtale med Observer og Synovate MMI, vi er sikre på at dette både kvalitets- og kostnadsmessig vil være svært fordelaktig for vårt informasjonsarbeid sier major Christian Øverli i Forsvarsstaben.

Forsvaret har utvidet samarbeidet med Observer til også å gjelde daglig nyhetsovervåking. I denne løsningen inngår også et kontinuerlig oppdatert online analyseverktøy.

-Forsvaret er en av de mest omtalte aktørene i Norge og stiller spesielt høye krav til utvelgelse og bearbeiding av informasjon. Vi er derfor svært tilfredse og stolte over at en av våre viktigste kunder fornyer og utvider samarbeidet med oss, sier administrerende direktør i Observer Norge Pål Øverby.

Kontrakten er på to år, med opsjon på forlengelse av oppdraget i ytterligere to år.

Multimedia

Multimedia