Norske Skog valgte Observer

Norske Skog valgte Observer Norske Skog har inngått kontrakt med Observer Norge for nasjonal og internasjonal medieovervåkning og medieanalyse for 2005. Observer Norge vant kontrakten i konkurranse med flere andre selskaper og grupperinger. - Vi har hatt et mangeårig samarbeide med Observer og har gode erfaringer med de produkter selskapet tilbyr. Men konkurransen er hard. Det er mange dyktige aktører i dette markedet i Norge. Når vi nå ønsker å systematisere den internasjonale medieovervåkingen og analysen, så falt valget på Observer på grunnlag av en kombinasjon av pris, kvalitet og et nytt analyseverktøy som dekker våre behov, sier informasjonssjef Pål Stensaas i Norske Skog. Norske Skog er med dette blant de første aktørene i Norge som har kjøpt Observers nyeste analyseverktøy for å kartlegge medieomdømme, MRA (Media Reputation Analysis). MRA er på lik linje med RQ, som Apeland Informasjon er tilbyder av i Norge, en tjeneste som tilbys i Norge i et samarbeid med Reputation Institute. Norske Skog er en stor medieaktør, og derfor en utfordrende kunde. Vi er stolte av at de etter nøye vurderinger vurderte vårt produkt som det beste i markedet.. Dette er en bekreftelse på at Observer tenker riktig i forhold til fremtidens informasjonsbehov, sier administrerende direktør Pål Øverby i Observer Norge. ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no