Skifte Eiendom valgte Observer Norge AS

Skifte Eiendom valgte Observer Norge AS (Oslo, 05.02.04) I konkurranse med flere andre selskaper har Skifte Eiendom valgt Observer Norge AS som leverandør av medieovervåking i 2004. -Utslagsgivende for valget av Observer Norge var bredden i det utvalg medier som skal overvåkes, kvalitet og pris, samt muligheten for analyse og rådgivning, sier kommunikasjonssjef Nina Eidem i Skifte Eiendom. Avtalen omfatter elektronisk medieovervåking der Skifte Eiendom samler informasjon om salg av Forsvarsbyggs eiendommer. Leveransene fra Observer inkluderer innskannede avisartiker levert i en online nyhetsportal. Skifte Eiendom har allerede en avtale for distribuering av pressemeldinger med Observers søsterselskap Waymaker. Skifte Eiendom er et prosjekt i Forsvarsbygg som arbeider med å avhende de eiendommene som Forsvaret ikke lenger har behov for. Eiendommene selges i et åpent marked gjennom fem salgskontorer -Skifte Eiendom er en meget spennende samarbeidspartner for Observer fordi de har aktiviteter over hele landet og arbeider profesjonelt med kommunikasjon, sier administrerende direktør i Observer, Bent Einar Nygren. Kontaktperson for ytterligere informasjon: Administrende direktør: Bent Einar Nygren Mobil: 9510 6995 Kontor: 2300 2522 bent.nygren@observer.no ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/06/20040206BIT00160/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/06/20040206BIT00160/wkr0002.pdf

Abonner

Dokumenter og linker