Torvbyen


Torvbyen ligger midt i Fredrikstad sentrum og er et moderne veldrevet senter med 85 butikker. Bussterminalen ligger i bygget og det er ca. 2 min til jernbanestasjonen. Senteret har 600 p-plasser under tak. Senteret markedsføres og driftes som en enhet gjennom et felleseiet driftsselskap, men senteret er delt mellom to eiere, hvor Aberdeen eier en del og Sektor Portefølje II eier en del.

Lav oppløsning

Høy oppløsning

Normal oppløsning

Abonner