MOLDE stadion04


2 - Molde Først og fremst er ruten tilpasset pendlere til Ormen Lange prosjektet, men selskapet har tro på at både næringsliv og privatmarked kan oppdage Møre og Romsdals hovedsete med 23.000 innbyggere. Foto: Øivind Leren

Lav oppløsning

Høy oppløsning

Normal oppløsning

Om oss

Coast Air er Norges 3. største flyselskap, har Haugesund som hovedbase og har eksistert siden 1975. Vi flyr daglige ruter mellom tretten destinasjoner pluss en del charter. Destinasjonene er Haugesund, Bergen, Sandefjord, Oslo, Fagernes, Trondheim, Stord, Skien, Molde, Bodø, Tromsø, Andenes og Stockholm. Selskapet eies av TS Industri Invest A/S.