Coast Air støtter utvikling av lokal kunst og lokale kunstnere

Coast Air ønsker på forskjellige måter å støtte en positiv utvikling i selskapets hjemmemarked. Først og fremst handler det om å skape gode transportløsninger for regionens næringsliv og for privat reisende, men også innenfor noen andre utvalgte områder kan Coast Air bidra. Selskapet har lenge støttet Haugesunds fotballag – FKH og nå tar vi et nytt steg ved å støtte noen av regionens unge kunstnere.

Interessen for kunst og kultur i regionen strekker seg langt tilbake i tiden og kulturlivet er fortsatt aktivt. Ett problem for mange av dagens unge kunstnerer er å få vist frem sin kunst for et bredere publikum. Her ønsker Coast Air å hjelpe ved å la våre tre største fly fungere som et små utstillings- og salgssteder.

Coast Air ønsker å samarbeide med aktuelle institusjoner om prosjektet.

Først ut i dette litt spesielle ”galleri-miljøet” er Anne Kvalevaag.

Anne Kvalevaag er oppvokst i Kvalavåg, en liten bygd på nordvest Karmøy, mellom Bergen og Stavanger. Etter avsluttet gymnas fortsatte hun med 5 års skolegang og utdannelse før hun flyttet tilbake til hjembygda. Her arbeider hun som lærer i Kulturskolen innenfor visuell kunst-fag med barn og ungdom. Ellers driver hun på med egne prosjekter og utstillinger der hun liker å utforske ulike teknikker innenfor trykk (lito, lino, monotypi), maleri, film og foto. Målet er å kunne leve av kunsten.
Ombord på flyet finnes en brosjyre som omtaler kunstneren. Brosjyren inneholder også opplysninger om hvordan man kan kjøpe bildene.

Om oss

Coast Air er Norges 3. største flyselskap, har Haugesund som hovedbase og har eksistert siden 1975. Vi flyr daglige ruter mellom tretten destinasjoner pluss en del charter. Destinasjonene er Haugesund, Bergen, Sandefjord, Oslo, Fagernes, Trondheim, Stord, Skien, Molde, Bodø, Tromsø, Andenes og Stockholm. Selskapet eies av TS Industri Invest A/S.

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker