Klart for ny rute mellom Skien og Bergen

Lokale investorer i Grenland har stiftet selskapet Vildanden som skal drive rutetrafikk fra Skien Lufthavn Geiteryggen. Selskapet Kystfly AS, som er morselskapet til Coast Air, går inn som aksjonær i driftsselskapet Vildanden.

Coast Air har inngått langsiktig avtale vedrørende utleie av fly, mannskap og bookingtjenester til Vildanden. Coast Airs strategi om å betjene nisje ruter, og selskapets ambisjoner om langsiktige avtaler og vekst passer godt med engasjementet i Vildanden. Oppstarten planlegges til medio januar 2005, og det vil være 16 ukentlige avganger. Årspotensialet for ruten er beregnet til ca 30.000 passasjerer, hvorav over en fjerdedel er forventet å være arbeidere med relasjoner til oljeindustrien. Den nye flyruta vil ta hensyn til dette ved blant annet å tilpasse rutetidene til helikopteravganger og -ankomster til og fra Flesland, Bergen. Reisende fra nærområdet, og Vest Telemark, vil ved å benytte seg av tilbudet fra Geiteryggen, Skien, kunne spare mye tid kontra det å reise fra Torp Lufthavn, Sandefjord. Spesielt kjærkomment vil dette kunne være for pendlere som skal til Bergen. Coast Air er i en positiv utviklingsfase. Den 16. august i år ble ruten Stord-Oslo opprettet, og denne ruten har allerede innfridd forventningene. Coast Air har blitt godt mottatt i Sunnhordland, og stadig flere Haugalendinger, særlig fra Ølen, Etne og Kvinnherad har begynt å bruke Stord Lufthavn. Med den nye ruten vil vi få et utvidet og godt tilbud i øst-vestlig retning. Vi er allerede et av Norges mest punktlige flyselskap! Nå fortsetter vi med å ta vare på muligheter i markedet, i tillegg til at vi utvikler flere interessante produkter og samarbeid på våre destinasjoner, som er Haugesund, Stord, Bergen, Kristiansund, Trondheim, Fagernes, Oslo, Sandefjord, og nå også snart Skien.

Om oss

Coast Air er Norges 3. største flyselskap, har Haugesund som hovedbase og har eksistert siden 1975. Vi flyr daglige ruter mellom tretten destinasjoner pluss en del charter. Destinasjonene er Haugesund, Bergen, Sandefjord, Oslo, Fagernes, Trondheim, Stord, Skien, Molde, Bodø, Tromsø, Andenes og Stockholm. Selskapet eies av TS Industri Invest A/S.

Dokumenter og linker