ÅRSRAPPORT 2008

Codfamers ASA har i dag offentliggjort sin årsrapport for 2008.

Foreløpig årsresultat for 2008 ble offentliggjort 26.februar sammen med kvartalsrapporten for fjerde kvartal 2008. Det endelige årsregnskapet for 2008 innholder en endring på -11.9 MNOK som følge av en ytterligere nedskrivning av varelager på 7.9 MNOK, i hovedsak relatert til årets settefiskproduksjon på Cod Juveniles AS. Det er også gjennomført en nedskrivning og tap ved salg av anleggsmidler på total 2.3 MNOK, satt av etterlønn til tidligere daglig leder med 2.0 MNOK, samt en mindre finansiell agiojustering på +0,3 MNOK.

Rapporten kan lastes ned på selskapet websider www.codfarmers.com

Trykket versjon vil sendes ut til alle aksjonærer i forbindelse med innkalling til ordinær generalforsamling, som avholdes den 28.mai 2009 på Shippingklubben kl 10:00. Engelsk versjon av årsrapporten vil bli lagt ut på våre websider i løpet av neste uke.

For ytterligere informasjon kontakt:

Michael Malling
CEO
+ 47 22 40 33 94
mm@codfarmers.com

Om oss

67º NorthAbove the Arctic Circle...Codfarmers is a leading company in the new industry of cod farming. Located above the Arctic Circle, our farms provide the best combination of stable low temperatures, strong currents and ocean shelter required to grow premium quality Atlantic Cod.Through six harvest generations, Codfarmers has acquired a proven track record producing top quality farmed cod in large volumes. Our global focus and extensive commercial network allow us to fulfil the daily needs of discerning customers and consumers worldwide.We set ourselves ambitious goals for sustainable aquaculture, fish welfare and social responsibility, in line with our Responsible COD Culture programme. Codfarmers is listed on the Oslo Stock Exchange.

Abonner

Dokumenter og linker