ÅRSRAPPORT 2009

ÅRSRAPPORT 2009 Codfamers ASA har i dag offentliggjort sin årsrapport for 2009. Foreløpig årsresultat for 2009 ble offentliggjort 19.februar sammen med kvartalsrapporten for fjerde kvartal 2009. Det endelige årsresultatet for 2009 innholder en positiv endring på MNOK 29,4. Endringen skyldes at selskapets konvertible obligasjonslån har blitt revurdert. Endringen er således en regnskapsmessig føring og har ingen kontanteffekt. Som følge av revurderingen øker selskapets egenkapital med MNOK 1,8 og verdi av det konvertible lånet reduseres med MNOK 1,8. Rapporten kan lastes ned på selskapet websider www.codfarmers.com Engelsk versjon av årsrapporten vil bli lagt ut på våre websider i løpet kort tid. For mer informasjon, vennligst kontakt Harald Dahl, fungerende adm. dir., tel: +47 90 11 92 82

Om oss

67º NorthAbove the Arctic Circle...Codfarmers is a leading company in the new industry of cod farming. Located above the Arctic Circle, our farms provide the best combination of stable low temperatures, strong currents and ocean shelter required to grow premium quality Atlantic Cod.Through six harvest generations, Codfarmers has acquired a proven track record producing top quality farmed cod in large volumes. Our global focus and extensive commercial network allow us to fulfil the daily needs of discerning customers and consumers worldwide.We set ourselves ambitious goals for sustainable aquaculture, fish welfare and social responsibility, in line with our Responsible COD Culture programme. Codfarmers is listed on the Oslo Stock Exchange.

Dokumenter og linker