COD – EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING AVHOLDT I CODFARMERS ASA

 

Vedlagt følger protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Codfarmers ASA (“Codfarmers”) avholdt i dag, 19. september 2011.

9.914.832 av i alt 15.406.260 aksjer og stemmer i selskapet var representert på generalforsamlingen, eller ca 64,36 % av aksjekapitalen.

Alle vedtak ble truffet i tråd med styrets forslag, dog slik at tegningsfristen i den rettede emisjonen mot aksepterende aksjonærer i Atlantic Cod Farms AS er forlenget til 27. september 2011.

I tråd med valgkomiteens innstilling ble det valgt nytt styre i Codfarmers bestående av Marianne Johnsen (styrets leder), Benedicte Fossum (styrets nestleder), Frode Teigen (medlem), Øivind Tidemandsen (medlem), Thomas Falck (medlem), Kristian Nergaard (varamedlem) og Ulf Henning Sørdal (varamedlem). Valget gjelder for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2012.

Kontaktpersoner:

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Marianne E. Johnsen, styreleder i Codfarmers, telefon +47 93 66 30 00

Harald Dahl, CEO i Codfarmers, telefon +47 90 11 92 82

 

 

Om oss

67º NorthAbove the Arctic Circle...Codfarmers is a leading company in the new industry of cod farming. Located above the Arctic Circle, our farms provide the best combination of stable low temperatures, strong currents and ocean shelter required to grow premium quality Atlantic Cod.Through six harvest generations, Codfarmers has acquired a proven track record producing top quality farmed cod in large volumes. Our global focus and extensive commercial network allow us to fulfil the daily needs of discerning customers and consumers worldwide.We set ourselves ambitious goals for sustainable aquaculture, fish welfare and social responsibility, in line with our Responsible COD Culture programme. Codfarmers is listed on the Oslo Stock Exchange.

Dokumenter og linker