COD – ENDELIG RESULTAT AV FRIVILLIG TILBUD

 

Det vises til børsmeldinger fra Codfarmers ASA (“Codfarmers”) av 14. september 2011 angående offentliggjøringen av tilbudsdokumentet for det frivillige tilbudet (“Tilbudet”) på samtlige aksjer i Atlantic Cod Farms AS (“ACF”) og av 22. september 2011 angående det foreløpige resultatet av Tilbudet.

Etter endelig registrering av aksepter i Verdipapirsentralen (“VPS”) er den endelige akseptgraden i Tilbudet 98,8 % eller totalt 668.493.217 aksjer i ACF.

Videre har også betingelsene i Tilbudet angående annullering av warrants utstedt av ACF og samtykke til eierskifte i ACF blitt oppfylt. Dermed har samtlige betingelser knyttet til Tilbudet blitt oppfylt.

Det forventes at levering og notering av vederlagsaksjene som skal utstedes av Codfarmers i forbindelse med Tilbudet til de aksepterende aksjonærene i ACF vil finne sted rundt 29. september 2011.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Marianne E. Johnsen, styreleder i Codfarmers, telefon +47 93 66 30 00
Harald Dahl, CEO i Codfarmers, telefon +47 90 11 92 82

 

 

Om oss

67º NorthAbove the Arctic Circle...Codfarmers is a leading company in the new industry of cod farming. Located above the Arctic Circle, our farms provide the best combination of stable low temperatures, strong currents and ocean shelter required to grow premium quality Atlantic Cod.Through six harvest generations, Codfarmers has acquired a proven track record producing top quality farmed cod in large volumes. Our global focus and extensive commercial network allow us to fulfil the daily needs of discerning customers and consumers worldwide.We set ourselves ambitious goals for sustainable aquaculture, fish welfare and social responsibility, in line with our Responsible COD Culture programme. Codfarmers is listed on the Oslo Stock Exchange.