COD – ENDELIG RESULTAT I FORTRINNSRETTSEMISJONEN

 

Den endelige tildelingen av aksjene tilbudt i fortrinnsrettsemisjonen i Codfarmers ASA (“Codfarmers”) har i dag funnet sted i samsvar med tildelingskriteriene inntatt i prospektet datert 5. oktober 2011. Totalt er 8.079.519 nye aksjer blitt tildelt. 330.180 nye aksjer ble tildelt til tegnere i fortrinnsrettsemisjonen, mens 7.749.339 nye aksjer ble tildelt til garantikonsortiet.

Melding om tildeling av nye aksjer og det korresponderende tegningsbeløpet som skal betales av den enkelte tegner, forventes å bli sendt ut i dag. Betalingsfristen for de nye aksjene er 31. oktober 2011.

De nye aksjene kan ikke overføres eller handles før de er betalt fullt ut og kapitalforhøyelsen knyttet til fortrinnsrettsemisjonen er registrert i Foretaksregisteret. Dette forventes å skje rundt 4. november 2010, hvoretter de nye aksjene umiddelbart vil bli overført til VPS-kontoene til tegnerne og bli notert på Oslo Børs.

Codfarmers vil som følge av fortrinnsrettsemisjonen motta et bruttoproveny på NOK 54,9 millioner. Styret i Codfarmers besluttet den 28. september 2011 å forhøye aksjekapitalen med minimum NOK 7.976.579 og maksimum NOK 13.235.294 ved utstedelse av minimum 7.976.579 og maksimum 13.235.294 nye aksjer som følge av fortrinnsrettsemisjonen. Etter at kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret, vil Codfarmers’ aksjekapital være NOK 41.915.391 fordelt på 41.915.391 aksjer hver pålydende NOK 1.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Marianne E. Johnsen, styreleder i Codfarmers, telefon +47 93 66 30 00
Harald Dahl, CEO i Codfarmers, telefon +47 90 11 92 82

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

 

 

Om oss

67º NorthAbove the Arctic Circle...Codfarmers is a leading company in the new industry of cod farming. Located above the Arctic Circle, our farms provide the best combination of stable low temperatures, strong currents and ocean shelter required to grow premium quality Atlantic Cod.Through six harvest generations, Codfarmers has acquired a proven track record producing top quality farmed cod in large volumes. Our global focus and extensive commercial network allow us to fulfil the daily needs of discerning customers and consumers worldwide.We set ourselves ambitious goals for sustainable aquaculture, fish welfare and social responsibility, in line with our Responsible COD Culture programme. Codfarmers is listed on the Oslo Stock Exchange.