COD - Flagging av fullmakter

 

COD - Flagging av fullmakter

I forbindelse med ekstraordinær generalforsamling i Codfarmers ASA som vil bli avholdt den 4. april 2011 har styrets leder Marianne E. Johnsen i dag mottatt fullmakter for i alt 2.035.909 aksjer. Dette tilsvarer 13,61 prosent av selskapets aksjer og stemmer.

Marianne E. Johnsen eier selv 53.000 aksjer og vil derfor representere totalt 2.088.909 aksjer, tilsvarende 13,97 prosent av aksjene og stemmene i Codfarmers ASA.

Fullmaktene er uten stemmeinstruks og er kun gyldig for ekstraordinær generalforsamling den 4. april 2011.

Om oss

67º NorthAbove the Arctic Circle...Codfarmers is a leading company in the new industry of cod farming. Located above the Arctic Circle, our farms provide the best combination of stable low temperatures, strong currents and ocean shelter required to grow premium quality Atlantic Cod.Through six harvest generations, Codfarmers has acquired a proven track record producing top quality farmed cod in large volumes. Our global focus and extensive commercial network allow us to fulfil the daily needs of discerning customers and consumers worldwide.We set ourselves ambitious goals for sustainable aquaculture, fish welfare and social responsibility, in line with our Responsible COD Culture programme. Codfarmers is listed on the Oslo Stock Exchange.

Abonner