COD – MELDEPLIKTIG HANDEL OG FLAGGING

 

Det vises til børsmelding fra Codfarmers ASA (“Codfarmers” eller “Selskapet”) av 8. februar 2012 vedrørende den rettede emisjonen på 15.000.000 nye aksjer til en tegningskurs på NOK 2 pr aksje (den “Rettede Emisjonen”) og den etterfølgende reparasjonsemisjon på inntil 15.000.000 nye aksjer til en tegningskurs på NOK 2 pr aksje (“Reparasjonsemisjonen”). Den Rettede Emisjonen og Reparasjonsemisjonen ble i dag vedtatt i en ekstraordinær generalforsamling i Selskapet.

Kontrari AS har tegnet 5 millioner nye aksjer i den Rettede Emisjonen. Kontrari AS er eiet av Frode Teigen, som er styremedlem i Codfarmers. Etter gjennomføringen av den Rettede Emisjonen vil Frode Teigen og Kontrari AS eie henholdsvis 11.384.699 aksjer (19,87 %) og 7.521.886 aksjer (13,13 %) i Selskapet. Frode Teigen og Kontrari AS vil totalt eie 18.906.585 aksjer (33,0 %) i Selskapet.

Dolphin Management AS har tegnet 6.250.000 nye aksjer i den Rettede Emisjonen. Etter gjennomføringen av den Rettede Emisjonen vil Dolphin Management AS eie 13.386.834 aksjer (23,37 %) i Selskapet. Øivind Tidemandsen, som eier majoriteten av aksjene i Dolphin Management AS, er styremedlem i Codfarmers.

AS Banan har tegnet 3.750.000 nye aksjer i den Rettede Emisjonen. Kristian Nergaard, som er varamedlem i styret i Codfarmers, er en betydelig aksjonær i AS Banan. Etter gjennomføringen av den Rettede Emisjonen vil AS Banan eie 4.587.409 aksjer (8,01 %) i Selskapet. Halfdan Holme AS, som er et selskap tilknyttet Kristian Nergaard og AS Banan, eier 326.807 aksjer (0,77 %) i Selskapet. AS Banan og Halfdan Holme AS vil totalt eie 4.914.216 aksjer (8,58 %) i Selskapet.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Marianne E. Johnsen, styreleder i Codfarmers, telefon +47 93 66 30 00
Harald Dahl, CEO i Codfarmers, telefon +47 90 11 92 82

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

 

 

Om oss

67º NorthAbove the Arctic Circle...Codfarmers is a leading company in the new industry of cod farming. Located above the Arctic Circle, our farms provide the best combination of stable low temperatures, strong currents and ocean shelter required to grow premium quality Atlantic Cod.Through six harvest generations, Codfarmers has acquired a proven track record producing top quality farmed cod in large volumes. Our global focus and extensive commercial network allow us to fulfil the daily needs of discerning customers and consumers worldwide.We set ourselves ambitious goals for sustainable aquaculture, fish welfare and social responsibility, in line with our Responsible COD Culture programme. Codfarmers is listed on the Oslo Stock Exchange.