COD – OPPDATERING VEDRØRENDE AKKORD

Det vises til børsmelding av 18. desember 2013 vedrørende Codfarmers ASA’s forslag om frivillig akkord. I henhold til akkordforslaget skulle usikrede krav per 16. desember 2012 ettergis med 50%, og de gjenværende 50% skulle betales innen 15. april 2013.

Som følge av at det har tatt lengre tid enn opprinnelig forventet å avhende eiendeler og datterselskaper har konsernet ikke likviditet tilgjengelig til å foreta betaling den 15. april 2013 i henhold til akkorden. Konsernet vil anmode de usikrede kreditorene som omfattes av akkorden i Atlantic Cod Farms AS og Atlantic Cod Juveniles AS om en utsettelse på én måned, og de usikrede kreditorene som omfattes av akkorden i Codfarmers ASA og selskapets øvrige datterselskaper om en utsettelse på tre måneder. Slik anmodning vil skje ved brev til den enkelte kreditor.

Konsernet drives nå med en betydelig redusert kostnadsbase, og pådrar seg ikke ny gjeld.

For nærmere informasjon kontakt:

CEO Harald Dahl på hd@codfarmers.com (+47 901 19 282), eller
fungerende styreleder Ulf H. Sørdal på uso@steenstrup.no (+47 419 16 717).

Om oss

67º NorthAbove the Arctic Circle...Codfarmers is a leading company in the new industry of cod farming. Located above the Arctic Circle, our farms provide the best combination of stable low temperatures, strong currents and ocean shelter required to grow premium quality Atlantic Cod.Through six harvest generations, Codfarmers has acquired a proven track record producing top quality farmed cod in large volumes. Our global focus and extensive commercial network allow us to fulfil the daily needs of discerning customers and consumers worldwide.We set ourselves ambitious goals for sustainable aquaculture, fish welfare and social responsibility, in line with our Responsible COD Culture programme. Codfarmers is listed on the Oslo Stock Exchange.