COD – OPPTAK AV LÅN FRA AKSJONÆRER

Codfarmers ASA har i dag inngått låneavtaler med Kontrari AS og Dolphin Management AS for usikrede lån på til sammen NOK 15 millioner. Lånene forrentes med NIBOR 6 mnd + 7% p.a. og forfaller til tilbakebetaling 31. desember 2012.

Lånene skal benyttes til finansiering av økt utsett av settefisk i 2012, fra 3,3 mill til 4,3 mill fisk. I tillegg vil lånene dekke opp et likviditetsbehov som er oppstått som følge av en 4 ukers forskyvning i slakteplanen ved overgangen til nytt slakteri.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Marianne E. Johnsen, styreleder i Codfarmers, telefon +47 93 66 30 00
Harald Dahl, CEO i Codfarmers, telefon +47 90 11 92 82

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Om oss

67º NorthAbove the Arctic Circle...Codfarmers is a leading company in the new industry of cod farming. Located above the Arctic Circle, our farms provide the best combination of stable low temperatures, strong currents and ocean shelter required to grow premium quality Atlantic Cod.Through six harvest generations, Codfarmers has acquired a proven track record producing top quality farmed cod in large volumes. Our global focus and extensive commercial network allow us to fulfil the daily needs of discerning customers and consumers worldwide.We set ourselves ambitious goals for sustainable aquaculture, fish welfare and social responsibility, in line with our Responsible COD Culture programme. Codfarmers is listed on the Oslo Stock Exchange.