COD - Protokoll fra ordinær generalforsamling

Vedlagt følger protokoll fra ordinær generalforsamling i Codfarmers ASA avholdt torsdag 7. juni 2012 i Oslo. Det ble på generalforsamlingen meddelt at styret hadde besluttet å trekke tilbake sak 13 (Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen - oppkjøp og finansiering). Som angitt i protokollen, fattet generalforsamlingen de vedtak som styret forøvrig hadde foreslått og som var angitt i innkallingen.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Om oss

67º NorthAbove the Arctic Circle...Codfarmers is a leading company in the new industry of cod farming. Located above the Arctic Circle, our farms provide the best combination of stable low temperatures, strong currents and ocean shelter required to grow premium quality Atlantic Cod.Through six harvest generations, Codfarmers has acquired a proven track record producing top quality farmed cod in large volumes. Our global focus and extensive commercial network allow us to fulfil the daily needs of discerning customers and consumers worldwide.We set ourselves ambitious goals for sustainable aquaculture, fish welfare and social responsibility, in line with our Responsible COD Culture programme. Codfarmers is listed on the Oslo Stock Exchange.

Dokumenter og linker