COD – REGISTRERT KAPITALFORHØYELSE

 

Det vises til børsmelding fra Codfarmers ASA (“Codfarmers”) av 8. februar 2012 vedrørende den rettede emisjonen av 15.000.000 nye aksjer til en tegningskurs på NOK 2 pr aksje (den “Rettede Emisjonen”) og den etterfølgende reparasjonsemisjon på inntil 15.000.000 nye aksjer til en tegningskurs på NOK 2 pr aksje (“Reparasjonsemisjonen”). Den Rettede Emisjonen og Reparasjonsemisjonen ble vedtatt i en ekstraordinær generalforsamling avholdt i Codfarmers den 8. mars 2012.

Kapitalforhøyelsen i forbindelse med den Rettede Emisjonen er nå registrert i Foretaksregisteret. Den nye aksjekapitalen i Codfarmers er NOK 57.284.186, fordelt på 57.284.186 aksjer, hver pålydende NOK 1.

Codfarmers vil publisere et prospekt for noteringen av de nye aksjene som er utstedt i den Rettede Emisjonen og for Reparasjonsemisjonen. Aksjene som er utstedt i den Rettede Emisjonen vil ikke kunne handles på Oslo Børs før prospektet er blitt publisert.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Marianne E. Johnsen, styreleder i Codfarmers, telefon +47 93 66 30 00
Harald Dahl, CEO i Codfarmers, telefon +47 90 11 92 82

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

 

 

Om oss

67º NorthAbove the Arctic Circle...Codfarmers is a leading company in the new industry of cod farming. Located above the Arctic Circle, our farms provide the best combination of stable low temperatures, strong currents and ocean shelter required to grow premium quality Atlantic Cod.Through six harvest generations, Codfarmers has acquired a proven track record producing top quality farmed cod in large volumes. Our global focus and extensive commercial network allow us to fulfil the daily needs of discerning customers and consumers worldwide.We set ourselves ambitious goals for sustainable aquaculture, fish welfare and social responsibility, in line with our Responsible COD Culture programme. Codfarmers is listed on the Oslo Stock Exchange.