COD – RETTET EMISJON MOT HAVLANDET MARIN YNGEL AS

 

Det vises til tidligere børsmeldinger fra Codfarmers ASA (“Codfarmers”) vedrørende avtale med Havlandet Marin Yngel AS og dets morselskap INC Invest AS om finansiering av kjøp av yngel.

Codfarmers’ styre har i dag, i henhold til nevnte avtale og på basis av fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen gitt av generalforsamlingen den 8. mars 2012, besluttet å gjennomføre en rettet emisjon mot Havlandet Marin Yngel AS på 461.974 nye aksjer til tegningskurs NOK 7,80 pr nye aksje. Emisjonen vil gi Codfarmers et bruttoproveny på NOK 3.603.397 til finansiering av kjøp av yngel.

Kapitalforhøyelsen i forbindelse med den rettede emisjonen forventes registrert i Foretaksregisteret rundt den 15. mars 2012. Etter at kapitalforhøyelsen er registrert vil Codfarmers ha en aksjekapital på NOK 57.746.160 fordelt på 57.746.160 aksjer, hver pålydende NOK 1,00.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Marianne E. Johnsen, styreleder i Codfarmers, telefon +47 93 66 30 00
Harald Dahl, CEO i Codfarmers, telefon +47 90 11 92 82

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

 

 

Om oss

67º NorthAbove the Arctic Circle...Codfarmers is a leading company in the new industry of cod farming. Located above the Arctic Circle, our farms provide the best combination of stable low temperatures, strong currents and ocean shelter required to grow premium quality Atlantic Cod.Through six harvest generations, Codfarmers has acquired a proven track record producing top quality farmed cod in large volumes. Our global focus and extensive commercial network allow us to fulfil the daily needs of discerning customers and consumers worldwide.We set ourselves ambitious goals for sustainable aquaculture, fish welfare and social responsibility, in line with our Responsible COD Culture programme. Codfarmers is listed on the Oslo Stock Exchange.