COD – UTLØP AV TEGNINGSPERIODE OG SISTE HANDELSDAG FOR TEGNINGSRETTER I FORTRINNSRETTSEMISJONEN

 

Tegningsperioden og omsetningsperioden for tegningretter (COD T) i Codfarmers ASAs fortrinnsrettsemisjon, avsluttes kl 17:30 (norsk tid) i dag, 20. oktober 2011.

Tegningsretter som ikke er solgt, eller benyttet til å tegne nye aksjer, før kl 17:30 (norsk tid) i dag, 20. oktober 2011, vil bortfalle uten kompensasjon til innehaveren og derved miste sin verdi.

Innehavere av tegningsretter (enten tildelte eller ervervede) må følge instruksjonene i prospektet for å tegne nye aksjer.

For nærmere opplysninger henvises det til prospektet datert 5. oktober 2011.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Marianne E. Johnsen, styreleder i Codfarmers, telefon +47 93 66 30 00
Harald Dahl, CEO i Codfarmers, telefon +47 90 11 92 82

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

 

 

Om oss

67º NorthAbove the Arctic Circle...Codfarmers is a leading company in the new industry of cod farming. Located above the Arctic Circle, our farms provide the best combination of stable low temperatures, strong currents and ocean shelter required to grow premium quality Atlantic Cod.Through six harvest generations, Codfarmers has acquired a proven track record producing top quality farmed cod in large volumes. Our global focus and extensive commercial network allow us to fulfil the daily needs of discerning customers and consumers worldwide.We set ourselves ambitious goals for sustainable aquaculture, fish welfare and social responsibility, in line with our Responsible COD Culture programme. Codfarmers is listed on the Oslo Stock Exchange.