CODFARMERS - ENDELIG RESULTAT AV ETTERFØLGENDE EMISJON

CODFARMERS - ENDELIG RESULTAT AV ETTERFØLGENDE EMISJON 

Det vises til børsmeldinger datert 15. og 16. juli 2010 vedrørende den etterfølgende emisjonen (den ”Etterfølgende Emisjonen”) i Codfarmers ASA (”Codfarmers”). 

Tegningsperioden i den Etterfølgende Emisjonen utløp den 30. Juli 2010 kl. 17.30. Ved utløpet av tegningsperioden var det mottatt tegninger for totalt 2 581 739 nye aksjer til kr 0,50 pr aksje og 50 000 nye aksjer tegnet av ansatte i Codfarmers til kr 0,40 pr aksje. 

I samsvar med tildelingskriterier inntatt i prospektet datert 15. juli 2010 (“Prospektet”) er totalt 2 631 739 nye aksjer tildelt i den Etterfølgende Emisjonen, med et bruttoproveny på ca. kr 1,3 millioner. 

Tildelingsbrev vil bli sendt ca. 3. august 2010. Betalingen for de tildelte aksjene forfaller 6. august 2010 i henhold til de betalingsprosedyrer som er beskrevet i Prospektet.   

De nye aksjene som utstedes i den Etterfølgende Emisjonen kan ikke overdras eller handles før de er fullt ut betalt og kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret (forventes å finne sted ca. 12. august 2010). 

Etter at kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret, vil Selskapets aksjekapital være kr 14 954 977,50 fordelt på 149 549 775 aksjer, hver pålydende kr 0,10. 

Oslo, 2. august 2010

 

Codfarmers ASA

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: 

 

Harald Dahl

CEO

+47 22 40 33 94

Denne informasjonen er underlagt informasjonsplikten i henhold til verdipapirhandelloven § 5-2.

Om oss

67º NorthAbove the Arctic Circle...Codfarmers is a leading company in the new industry of cod farming. Located above the Arctic Circle, our farms provide the best combination of stable low temperatures, strong currents and ocean shelter required to grow premium quality Atlantic Cod.Through six harvest generations, Codfarmers has acquired a proven track record producing top quality farmed cod in large volumes. Our global focus and extensive commercial network allow us to fulfil the daily needs of discerning customers and consumers worldwide.We set ourselves ambitious goals for sustainable aquaculture, fish welfare and social responsibility, in line with our Responsible COD Culture programme. Codfarmers is listed on the Oslo Stock Exchange.