CODFARMERS INNGÅR LANGSIKTIG FÔRAVTALER MED BIOMAR OG DANAFEED


Codfarmers ASA har i dag undertegnet fôravtaler
med hhv. BioMar og Danafeed for å dekke selskapets
behov for torskefôr ut 2009.

Avtalene dekker et estimert volum på drøyt 40.000
tonn fôr. Som sådan representerer dette den
største leveransen av fôr inngått til nå i
torskenæringen. BioMar vil levere ca. 80% av det
samlede volumet, Danafeed ca. 20%.

`Fôrkostnadene utgjør nesten 50 % av våre samlede
produksjonskostnader og er som sådan et sentralt
kostnadsparameter. For oss har det vært viktig å
ikke nødvendigvis kjøpe det fôret som er billigst
pr. kg fôr, men det fôret som gir oss best
tilvekst fisk pr. krone. Ved valg av leverandører
har det også vært viktig for oss å finne frem til
partnere som er villig til å satse på FoU-siden
for å utvikle et høyeffektivt fôr spesialtilpasset
torsk sammen med oss,` sier Øystein Steiro,
konsernsjef i Codfarmers.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Øystein Steiro, CEO, Codfarmers: + 47 90775395

Om oss

67º NorthAbove the Arctic Circle...Codfarmers is a leading company in the new industry of cod farming. Located above the Arctic Circle, our farms provide the best combination of stable low temperatures, strong currents and ocean shelter required to grow premium quality Atlantic Cod.Through six harvest generations, Codfarmers has acquired a proven track record producing top quality farmed cod in large volumes. Our global focus and extensive commercial network allow us to fulfil the daily needs of discerning customers and consumers worldwide.We set ourselves ambitious goals for sustainable aquaculture, fish welfare and social responsibility, in line with our Responsible COD Culture programme. Codfarmers is listed on the Oslo Stock Exchange.

Abonner