CODFARMERS OG MARINE BREED INNGÅR STRATEGISK SAMARBEIDSAVTALE


CODFARMERS OG MARINE BREED INNGÅR STRATEGISK
SAMARBEIDSAVTALE

Codfarmers ASA og Marine Breed AS har i dag
inngått en avtale om stamfiskhold, kjøp av
avlsmateriale og strategisk samarbeid.

Avtalen innebærer at Codfarmers skal etablere en
egen stamfisklinje med stamfisk fra Marine Breed
samt et strategisk samarbeid mellom partene med
sikte på å utvikle en effektiv settetorsk spesielt
tilpasset de naturgitte fortrinn for oppdrett av
torsk i Nord-Norge. Codfarmers integrerte yngel-
og settefiskanlegg på Mørkvedbukta utenfor Bodø
blir således et av Marine Breeds tre
produksjonssteder for avlsmateriale for torsk og
det eneste i Nord-Norge.

`Med denne avtalen faller brikkene i vår
verdikjede endelig på plass. Miljøet rundt Marine
Breed er verdensledende på avlsprogrammer innen
akvakultur generelt og på torsk spesielt. Redusert
tilveksttid gjennom systematisk avl er vår
viktigste strategi for å få ned
produksjonskostnadene på torsk på samme måte som
tidligere for laks. Med tilgang til Marine Breeds
avlsmateriale sikrer vi oss tilgang til det beste
avlsmaterialet i markedet og muligheten til å
etablere en fullintegrert avls-, yngel- og
settefiskproduksjon,` sier Øystein Steiro,
konsernsjef i Codfarmers.

`Dette er en viktig avtale for oss. Torskeoppdrett
kommer til å bli en stor næring i Norge. Med denne
avtalen trygger vi vår produksjon ved at vi nå kan
levere fra tre forskjellige produksjonssteder,
hhv. fra vårt eget anlegg på Sunndalsøra, fra
Havlandets anlegg i Florø og fra Codfarmers anlegg
i Nordland. Det er viktig for å spre risiko og det
er ikke minst viktig for å kunne ha egen
produksjon i Nord-Norge, sannsynligvis den
viktigste fremtidige regionen innen oppdrett av
torsk,` sier Tormod Spjøtvold, adm.dir. i Marine
Breed.For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Øystein Steiro, CEO, Codfarmers: + 47 90775395

Om oss

67º NorthAbove the Arctic Circle...Codfarmers is a leading company in the new industry of cod farming. Located above the Arctic Circle, our farms provide the best combination of stable low temperatures, strong currents and ocean shelter required to grow premium quality Atlantic Cod.Through six harvest generations, Codfarmers has acquired a proven track record producing top quality farmed cod in large volumes. Our global focus and extensive commercial network allow us to fulfil the daily needs of discerning customers and consumers worldwide.We set ourselves ambitious goals for sustainable aquaculture, fish welfare and social responsibility, in line with our Responsible COD Culture programme. Codfarmers is listed on the Oslo Stock Exchange.

Abonner