Codfarmers selger Fjord Gadus AS

Codfarmers ASA har i dag solgt aksjene i datterselskapet Fjord Gadus AS til Jøkul AS mot overtakelse av forpliktelser for ansatte og videre drift fra 8. april 2013. Det ytes ikke vederlag for aksjene, men COD fritas for ytterligere forpliktelser knyttet til driften. Egenkapitalen i Fjord Gadus AS er negativ. Det er 4 ansatte ved anlegget som var ett av to påvekst-anlegg for yngel. Anlegget er lokalisert i Vanylven kommune i Møre og Romsdal. Jøkul AS er opprinnelig eierselskap til Fjord Gadus AS og er kontrollert av Ulf H. Sørdal som er varamedlem i selskapets styret og som har 2.486.028 aksjer i COD.

For ytterligere informasjon kontakt:

Harald Dahl, CEO i Codfarmers, telefon +47 90 11 92 82

Om oss

67º NorthAbove the Arctic Circle...Codfarmers is a leading company in the new industry of cod farming. Located above the Arctic Circle, our farms provide the best combination of stable low temperatures, strong currents and ocean shelter required to grow premium quality Atlantic Cod.Through six harvest generations, Codfarmers has acquired a proven track record producing top quality farmed cod in large volumes. Our global focus and extensive commercial network allow us to fulfil the daily needs of discerning customers and consumers worldwide.We set ourselves ambitious goals for sustainable aquaculture, fish welfare and social responsibility, in line with our Responsible COD Culture programme. Codfarmers is listed on the Oslo Stock Exchange.