Emisjon med tegningsretter for kvalifiserte aksjeeiere

Som tidligere annonsert vedtok generalforsamlingen i Codfarmers ASA den 10. juli en rettet emisjon av 10 000 000 nye aksjer til en tegningskurs på NOK 4 pr aksje, samt en etterfølgende tegningsrettsemisjon på inntil 2 000 000 nye aksjer til en tegningskurs på NOK 4 pr aksje til de av selskapets aksjeeiere pr 25. juni 2009 som ikke fikk tildelt aksjer i den rettede emisjonen (”Kvalifiserte Aksjeeiere”). I forbindelse med tegningsrettsemisjonen har Codfarmers utstedt tegningsretter til de Kvalifiserte Aksjeeierne. De Kvalifiserte Aksjeeiere har mottatt én (1) tegningsrett pr 8,40586 aksjer de eide pr 25. juni 2009, avrundet nedover til nærmeste hele antall tegningsretter. En tegningsrett gir rett til å tegne og bli tildelt én (1) ny aksje i tegningsrettsemisjonen. Overtegning er tillatt. Tegningsperioden for tegningsrettemisjonen vil løpe fra 31. juli 2009 til 14. august 2009 kl. 17:30. Tegningsrettene er ikke omsettelige. Ubenyttede tegningsretter vil ved tegningsperiodens utløp bortfalle og være uten verdi for rettighetshaveren. Tidsplan for tegningsrettsemisjonen: 26. juni 2009 - COD aksjene ble handlet eksklusive rett til å delta i tegningsrettsemisjonen 10. juli 2009 - Ekstraordinær generalforsamling avholdt i Codfarmers, emisjonen rettet mot Kvalifiserte Aksjeeiere ble vedtatt 24. juli 2009 - Tegningsretter fordelt på VPS-konto til Kvalifiserte Aksjeeiere 31. juli 2009 - Offentliggjøring av Prospekt 31. juli 2009 - Tegningsperiode starter 14. august 2009 kl. 17:30 - Tegningsperiode slutt Ca. 18. august 2009 - Allokering offentliggjøres 24. august 2009 - Betalingsfrist for aksjer tegnet i tegningsrettsemisjonen Ca. 27. august 2009 - Notering og første handelsdag for aksjer utstedt i tegningsrettsemisjonen Eventuelle endringer i tidsplanen vil bli offentliggjort på Oslo Børs informasjonssystem. Et prospekt utarbeidet av selskapet og godkjent av Oslo Børs vil bli offentliggjort og gjort tilgjenglig før kl 9.00 den 31. juli 2009. Prospekt vil være tilgjenglig på nettsidene til Selskapet og DnB NOR Markets og på forespørsel. Codfarmers ASA Skur 39 Vippetangen PO Box 1745 Vika N-0121 Oslo, Norway Tel: +47 22 40 33 90 Fax +47 22 40 33 99 http://www.codfarmers.com DnB NOR Markets Corporate Finance Stranden 21 N-0121 Oslo, Norway Tel: + 47 22 94 88 80 Fax: +47 22 83 20 00 http://www.dnbnor.no/emisjoner Oslo, 30. Juli 2009 Codfarmers ASA For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Michael Malling CEO +47 22 40 33 94

Om oss

67º NorthAbove the Arctic Circle...Codfarmers is a leading company in the new industry of cod farming. Located above the Arctic Circle, our farms provide the best combination of stable low temperatures, strong currents and ocean shelter required to grow premium quality Atlantic Cod.Through six harvest generations, Codfarmers has acquired a proven track record producing top quality farmed cod in large volumes. Our global focus and extensive commercial network allow us to fulfil the daily needs of discerning customers and consumers worldwide.We set ourselves ambitious goals for sustainable aquaculture, fish welfare and social responsibility, in line with our Responsible COD Culture programme. Codfarmers is listed on the Oslo Stock Exchange.

Abonner