ENDRING I LEDELSE

Øystein Steiro har informert styret i Codfarmers ASA at han trekker seg fra sin stilling som administrerende direktør i selskapet. Steiro ble ansatt i selskapet som administrerende direktør i august 2005 og har vært sentral i oppbygningen av Codfarmers til et ledende torskeoppdrettsselskap. Styret ønsker å utrykke sin takknemmelighet til Steiro for den innsatsen han har utvist for å utvikle selskapet gjennom de siste tre årene.

Finansdirektør Michael Malling vil ta over posisjonen som administrerende direktør i selskapet fra 21. november 2008. Malling ble ansatt i selskapet som finansdirektør i september 2005.

Som en følge av endringene i ledergruppen, samt de utfordringer som selskapet og torskeoppdrettsnæringen generelt står ovenfor, har styret inngått en avtale med styrets leder, Harald Dahl om å tre inn i en mer aktiv rolle i ledelsen og den videre utviklingen av Codfarmers. Som en følge av dette vil Harald Dahl involveres i den daglige driften av selskapet i en periode på inntil 6 måneder. I denne perioden vil Michael Malling fungere som både CEO og CFO.

”Vi er godt fornøyd med at Harald Dahl og Michael Malling bekrefter sitt sterke engasjement for og tro på Codfarmers. Sammen med de øvrige i ledergruppe utgjør de et sterk og erfarent team som vil tilføre selskapet den drivkraft og kompetanse selskapet trenger i dagens markedsforhold” sier Svein Ove Strømmen, nestleder i Styret.

For mer informasjon, vennligst kontakt
Harald Dahl, Styrets leder, tel: +47 90 11 92 82
Svein Ove Strømmen, Nestleder , tel: +47 93 09 23 00

Om oss

67º NorthAbove the Arctic Circle...Codfarmers is a leading company in the new industry of cod farming. Located above the Arctic Circle, our farms provide the best combination of stable low temperatures, strong currents and ocean shelter required to grow premium quality Atlantic Cod.Through six harvest generations, Codfarmers has acquired a proven track record producing top quality farmed cod in large volumes. Our global focus and extensive commercial network allow us to fulfil the daily needs of discerning customers and consumers worldwide.We set ourselves ambitious goals for sustainable aquaculture, fish welfare and social responsibility, in line with our Responsible COD Culture programme. Codfarmers is listed on the Oslo Stock Exchange.

Abonner