FASTSETTELSE AV ÅRSREGNSKAP 2006


Styret i Codfarmers ASA har på styremøte den 29.
mars godkjent selskapets årsregnskap og
årsberetning for 2006. Foreløpig årsresultat for
2006 ble offentliggjort 27.februar sammen med
kvartalsrapporten for fjerde kvartal 2006. Det
endelige regnskapet inneholder en endring på -0,7
MNOK som følge av en periodisering av finansposter
iht. IFRS. Samlet resultat for 2006 utgjorde etter
denne endringen -21,0 MNOK.

En fullstendig årsrapport vil bli offentliggjort i
forbindelse med innkalling til ordinær
generalforsamling, som er planlagt avholdt den
10.mai 2007.

Om oss

67º NorthAbove the Arctic Circle...Codfarmers is a leading company in the new industry of cod farming. Located above the Arctic Circle, our farms provide the best combination of stable low temperatures, strong currents and ocean shelter required to grow premium quality Atlantic Cod.Through six harvest generations, Codfarmers has acquired a proven track record producing top quality farmed cod in large volumes. Our global focus and extensive commercial network allow us to fulfil the daily needs of discerning customers and consumers worldwide.We set ourselves ambitious goals for sustainable aquaculture, fish welfare and social responsibility, in line with our Responsible COD Culture programme. Codfarmers is listed on the Oslo Stock Exchange.